Tarihçe

Atatürk ile başlatılan Ülkemizin kalkınma hamlesinde önemli bir yer tutacak olan Kimya Mühendislerinin yetiştirilmesi gayesi ile Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Kuruluş kararnamesi 17.9.1943 yılında kabul edilmiş, böylece, lisans düzeyinde öğretim, “Genel Kimya Enstitüsü” olarak henüz binalarının tamamlanmamış olması nedeni ile Gazi Eğitim Enstitüsü Kimya Öğretmenliği bölümünde, Türkiye ‘nin ikinci Bölümü olarak,  başlamıştır.  Daha sonra, “Analitik Kimya Enstitüsü” ve “Fizikokimya Enstitüsü” kurulmuştur. 1943-1948 yılları arasında 4 yıllık Kimya lisans ve 5 yıllık Yüksek Kimyagerlik programları uygulanmıştır. 3.5.1948 yılında ise, Yüksek Kimyagerlik Yüksek Mühendisliğe çevrilmiştir. 1948-1949 öğretim yılında “Sınai ve Tatbiki Kimya Enstitüsü” kurulmuştur. Başına 1947 yılında Ankara ‘ya gelen Berlin Technische Hochschule Profesörlerinden Otto Gerngross atanmıştır. Doğrudan doğruya Kimya Yüksek Mühendisi yetiştirilmesi nedeni ile öğretim süresi 5 yıl olarak kabul edilmiş ve öğretim, Umumi Matematik, Tecrübi Fizik, Umumi Kimya, Fizikokimya ve Sınai Kimya olmak üzere 5 sertifikanın tamamlanması sonucu bitecek şekilde programlanmıştır. 1965 yılında kredi sistemine dayalı “temel işlemler” ağırlıklı öğretime geçilmiş, 4 yıllık Kimyagerlik öğrenimine başlanmıştır. 1971 yılında program yenilenerek taşınım olayları, reaksiyon mühendisliği, reaktör tasarımı, proses kontrol ve kimyasal teknolojiler alanlarında gelişim süreci tamamlanmış ve 1976 yılından itibaren 4 yıllık kimya mühendisliği programına geçilmiştir. Ayrıca, 5 yıllık yüksek mühendislik öğretiminin yanında, Orta öğretim Lise programlarının yürütülebilmesi için gerekli kimya öğretmeni yetiştirilmesi içinde öğretmen okulu çıkışlı öğrenciler ile 4 yıllık bir öğretim programı yürütülmüştür. Kürsülerden ve sertifika programlarından oluşan eğitim yapısı 1974 yılında Kimya Bölümü olarak birleşmişler ve Fen Fakültesinde Kürsülü Bölüm sisteminin ilk uygulayıcısı olmuştur. 1973 yılında Kimya Mühendisliği laboratuvarı kurularak akışkanlar, ısı ve kütle aktarımı ile ayırma işlemleri laboratuvarları olarak eğitim faaliyetine katılmıştır.

Kimya Bölümünün bu öğretim programı 1970 li yılların başına kadar bu şekli ile devam etmiş, 1976 yılında, lisans üstü eğitimde doktora çalışmaları yanında yüksek lisans çalışmalarınada ağırlık verilmesi ve uzmanlaşmanın sağlanabilmesi gereği ile doğrudan Yüksek Mühendis diploması kaldırılmış, böylece Kimya Mühendisliği öğrenimi 4 yıla indirilmiştir. 1981 yılında ise Yüksek Öğrenim Kanununun yürürlüğe girmesi ve YÖK uygulamaları sonucu, Kimya bölümü Mühendis yetiştirmek üzere Kimya Mühendisliği ve Kimyager yetiştirmek üzere Kimya Bölümü olmak üzere iki ayrı bölüme ayrılmış, 4 yıllık Kimya öğretmenliği öğretimine son verilmiştir. Bu tarihe kadar Kimya Bölümünün bir parçası olan “Sınai Kimya Kürsüsü” tüm öğretim üye ve yardımcıları ile Kimya Mühendisliği Bölümü kadrosunu oluşturmuştur.

1943 yılında Gazi Eğitim Enstitüsünde başlayan Kimya Mühendisliği Öğretimi, 1952 yılında binaları tamamlanan Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi kompleksindeki yerine geçmiş ve 1972 yılına kadar, bugün Kimya Bölümünün bulunduğu Fen Fakültesi A Blok binaları içindeki yerinde öğretimine devam etmiştir. 1972 yılında ise Fen Fakültesi Kompleksi içinde Devlet Planlama Teşkilatından alınan projeler ile daha iyi bir Kimya Mühendisliği Öğretimi verebilmek üzere laboratuvarları ve derslikleri ile yeni inşa edilen ve bugün E Blok olarak isimlendirilen kendi binasına taşınmıştır.

31 Mayıs 2001 tarihinde kurulan Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesinin 6 Bölümünden biri ve en eski kuruluş tarihli Bölümü olarak eğitim- öğretim faaliyetlerini, aynı yerinde, sürdürmektedir. 2001-2002 Öğretim yılından itibaren lisans ders programı yenilenerek Avrupa-ABD eğitim sitemlerine göre, “akreditasyon” kuralları çerçevesinde, temel derslerin yanında seçmeli alan uygulmasına geçilmiştir. Temel alanlar olarak, biyokimya mühendisliği, çevre mühendisliği, proses sistem mühendisliği ve ileri teknolojiler  seçilmiştir. Daha sonra, OBS siteminden kaynaklanan zorluklar nedeniyle, alan uygulaması terk edilmiş, genel bir liste halinde seçmeli dersler belirlenmiştir.

2010-2011 eğitim-öğretim döneminden itibaren, Türkçe program iptal edilerek,  %30 İngilizce karma program başlatılmıştır. 2018-2019 eğitim öğretim döneminde %30 İngilizce program kapatılmış. %100 Türkçe ve %100 İngilizce olmak üzere iki lisans programı başlatılmıştır.

2003-2004 Eğitim öğrenim döneminden beri MÜDEK tarafından lisans ders programı akredite edilmektedir. Ayrıca son olarak, 30.09.2021 tarihine kadar geçerli EUR-ACE etiketi bulunmaktadır.