Doktora Eğitimi Hakkında

Lisansüstü derslerden KYM501 Taşınım Olayları, KYM508 Kimya Mühendisliği Matematiği, KYM510 Mühendislik Termodinamiği ve KYM511 Reaksiyon Mühendisliği zorunlu dersler grubundadır ve en az ikisi yüksek lisans öğreniminde alınmalı, kalanı doktorada tamamlanmalıdır. Diğer dersler geniş bir araştırma ve uygulama alanını kapsayan gruplandırılmış seçmeli derslerdir.

Anabilim dalının dönemlik doktora kontenjanı 20’dir.

Ayrıntılı bilgi için:
Fen Bilimleri Enstitüsü
Ankara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği