Lisans Eğitimi Hakkında

Lisans eğitimimiz, %100 Türkçe, %100 İngilizce ve 2018-19 eğitim yılında kapatılan %30 İngilizce programlarından oluşmaktadır.

%30 İngilizce programında zorunlu hazırlık sınıfını başarıyla tamamlayan öğrencilerimiz 1. sınıfta mühendislik eğitimine temel teşkil edecek düzeyde matematik, fizik, kimya, bilgisayar programlama derslerine devam ederler. 2. sınıfta temel mühendislik dersleri, 3. ve 4. sınıflarda ise Kimya Mühendisliği alanı dersleri yer almaktadır. Çoğu bilgisayar destekli olarak yürütülen lisans derslerindeki kazanımlar ödev, laboratuvar raporu ve projeler ile desteklenmektedir. Mezuniyet için en az biri 4. sınıftaki Araştırma Teknikleri dersi olan 6 Seçmeli ve 1 Sosyal Seçmeli dersin başarılması, 45 iş günlük Yaz Stajının tamamlanması gerekmektedir. Bu şekliyle 162 kredilik (240 AKTS) mezuniyet kriterini sağlayan mezunlarımız ‘Kimya Mühendisi’ ünvanı alırlar. Başarılı öğrencilerimizin Çift Anadal veya Yandal Programlarına katılımı teşvik edilmektedir.

2018-19 öğrenim yılından itibaren %100 İngilizce ve %100 Türkçe olmak üzere iki programımız uygulanmaya başlamıştır. %100 İngilizce programda Zorunlu Hazırlık Sınıfını başarıyla tamamlayanlar ve %100 Türkçe Program öğrencilerimiz 1. sınıfta mühendislik eğitimine temel  teşkil edecek düzeyde matematik, fizik, kimya, bilgisayar programlama ve teknik resim derslerini; 2. sınıfta temel mühendislik derslerini, 3. ve 4. sınıflarda ise Kimya Mühendisliği alanı derslerini alırlar. Son sınıfta ayrıca, ar-ge merkezleri ve üretim tesislerinde bir yarıyıl süreli işyeri eğitimine katılırlar. Çoğu bilgisayar destekli olarak yürütülen lisans derslerindeki kazanımlar ödev,  laboratuvar raporu ve tasarım projeleri ile desteklenmektedir.  Mezuniyet için en az biri 4. sınıftaki Araştırma Teknikleri dersi olan  6 Seçmeli ve 1 Sosyal Seçmeli dersin başarılması gerekmektedir. Böylece %100 Türkçe ve %100 İngilizce program için 174 kredi (240 AKTS), olan mezuniyet kriterini sağlayan öğrenciler ‘Kimya Mühendisi’ olmaya hak kazanırlar. Başarılı öğrencilerimizin Çift Anadal veya Yandal Programlarına katılımı teşvik edilmektedir. Öğrencilerimiz Erasmus+ programı kapsamında Almanya, Fransa, İspanya, İtalya, İrlanda ve İsveç’teki üniversitelerle yapılan anlaşmalarla öğrenim ve staj hareketliliğinden yararlanabilmekte, ayrıca Farabi ve Mevlana programlarına katılabilmektedir.

Öğrencilerimiz Erasmus+ kapsamında Almanya, Fransa, İspanya, İtalya, İrlanda ve İsveç’teki üniversitelerle yapılan anlaşmalarla öğrenim ve staj hareketliliğinden yararlanabilmekte, ayrıca Farabi ve Mevlana programlarına katılabilmektedir.

% 30 İngilizce lisans programımız 2004’ten itibaren MÜDEK tarafından gerçekleştirilen ziyaretler kapsamında farklı sürelerle akredite olmuş, son olarak Eylül 2021’e kadar yetkinlik alınmıştır.