Araştırma Projeleri/Research Projects

TÜBİTAK
• 2017 – devam, Proje No: 116M437, Osteokondral Rejenerasyon İçin Biyomimetik Gradyen Doku İskelelerinin Geliştirilmesi, Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Ayşe Karakeçili
• 2017 – 2018, Proje No: 117M884, Yeni ve Çevre Dostu Bir Ekstraktif Reaksiyon Prosesi ile Etil Laktat Üretimi, Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Serpil Takaç
• 2017 – devam, Proje No: 117M232, NIR duyarlı, grafen kuantum noktası (GKN) içeren nanokompozitlerin sentezi, karakterizasyonu ve fototermal kemoterapi etkinliklerinin incelenmesi, Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Nuray Yıldız
• 2016 – 2018, Proje No: 116M348, Uçucu Organik Bileşenlerin Geri Kazanımı için Zif Dolgulu PDMS Karışık Matrisli Membranların Hazırlanması ve Karakterizasyonu, Araştırmacı: Yrd. Doç. Dr. Berna Topuz
• 2015 – 2017, Proje No: 115E080 Elektrikli Araçlara Yönelik Li-Ion Bataryalarının Elektrokimyasal Olarak Modellenmesi ve Batarya Yönetim Sistemi Algoritmalarının Geliştirilmesi, Danışman: Prof. Dr. Gülay Özkan
• 2015 – 2017, Proje No: 214M165, İnce Nanotabaka Bazlı Hidrofobik Mfi Membranların Geliştirilmesi, Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Berna Topuz
• 2015 – 2017, 3001 – Proje No: 115Y468, Kıyısal Sularda Su Kalitesi Parametrelerinin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi, Araştırmacı: Prof. Dr. Hale Hapoğlu
• 2015 – devam, Proje No: 115M456, Grafen temelli nanokompozitlerin süperkapasitör uygulamaları için performanslarının incelenmesi, Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Nuray Yıldız
• 2015 – 2016, TÜBİTAK MAG – 115M018, Asetillenmis Poli(Laktik Asit)/Kil Nanokompozitlerinin Sentezi Ve Karakterizasyonu, Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Emine Bayraktar
• 2014 – 2016, Proje No: 204M012, Yüksek Performanslı Gaz Ayırım Zif-8 Membranlarının Geliştirilmesi, Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Berna Topuz
• 2014 – 2016, 3001 – Proje No: 114M017, Başlangıç ARGE, Kömürün Akışkan Yatak Reaktörde Gazlaştırılması, Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Yahya Suyadal
• 2013 – 2015, Proje No: 113M589, Zeytin Karasuyundan Katma Değer Yaratacak Biyomoleküller Üretimi, Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Serpil Takaç
• 2012 – 2015, Proje No: 112M297, Metal Yüklü Zeolit Katalizörler Üzerinde 2-Metilnaftalinden 2,6-Dimetilnaftalin Üretimi, Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Ali Karaduman
• 2012 – 2014, MAG – 111M632, Gaz Fazı Yayınımının KNT Büyüme Hızı Kısıtlayıcı Etkisinin İncelenmesi, Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Burhanettin Çiçek
• 2012 – 2014, Proje No: 111M640, Antimikrobiyal Peptid ve Büyüme Faktörlerini İçeren Enfeksiyona Dirençli Biyoaktif Malzemelerin Geliştirilmesi, Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Ayşe Karakeçili
• 2011 – 2013, Proje No: 110M381, Elektroeğirme İle Nanodesenlenmiş Kitosan Yüzeylerde Hücresel Davranışların İncelenmesi, Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Ayşe Karakeçili

• 2010 – 2011, Proje no: 109M400, Tarımsal Yan Ürünlerden Düşük Maliyetli Yüksek Gözenekli Aktif Karbonların Hazırlanması, Karakterizasyonu ve Adsorpsiyon Kapasiteleri, Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Zeki Aktaş

COST Action
• 2013 – 2016, Food Waste Valorisation for Sustainable Chemicals, Materials & Fuels (EUBis), COST Action TD1203, Prof. Dr. Serpil Takaç

BAP
• 2017 – 2018, Proje No: 17Ö0443002, Polimerik Biyomalzemelerin Üretiminde Alternatif Çözücülerin Kullanımı, Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Serpil Takaç
• 2017 – devam, Proje No: 17L0443008, Histamin Tayini için Yüzey Plazmon Rezonans Biyosensörlerin Geliştirilmesi, Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Süleyman Karacan
• 2017 – 2019, Proje No: 14L0443002, Biyodizel üretiminin yapılacağı tepkimeli bir damıtma kolonunun sıcaklık kontrolü, Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Süleyman Karacan
• 2017 – devam, Proje No: 17L0443014, Mikro Alglerin Plastik Atıklarla (PS/AYPE) ZSM-5 üzerinde eşpirolizi, Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Ali Karaduman
• 2017 – devam, Proje No: 17L0443003, Azot Katkılı Grafen Temelli Nanokompozitlerin Sentezi ve Süperkapasitör Uygulamaları İçin Performanslarının İncelenmesi, Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Nuray Yıldız
• 2017 – 2019, Proje No: 17L0443001, Organik-İnorganik Hibrit Silika Membranların Hazırlanması ve Karakterizasyonu, Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Berna Topuz
• 2017 – 2018, Proje No: 17H0443001, Biyoreaktör Sisteminde Zeytin Karasuyundan Mikrobiyal Lipid Üretimi, Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Serpil Takaç
• 2017 – 2017, Proje No: 17H0443002, 2-D Nanotabaka bazlı MFI İnce Filmlerin Hazırlanması, Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Berna Topuz
• 2017 – , Proje No: 17L0443004, Cis,cis-mukonik asitin Pseudomonas putida biyokatalizörlüğünde mikrobiyal üretimi, Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Emine Bayraktar
• 2016 – 2018, Proje No: 16B0443001, Birleşik Elektrokoagülasyon ve Elektro-Oksidasyon Prosesi ile Kağıt Endüstrisi Atık Sularının Arıtımında En Uygun İşletim Koşullarının Belirlenmesi, Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Hale Hapoğlu
• 2015 – 2017, Proje No: 15B0443009, Kömür katranı naftalin yağı fraksiyonunun zeolit katalizörlü metilasyonu ile mono ve di-metil naftalinlerin üretimi, Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Ali Karaduman
• 2015 – 2017, Proje No: 15L0443003, Yüksek Performanslı Zif-8 Pervaporasyon Membranların Hazırlanması, Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Berna Topuz
• 2015 – 2016, Proje No: 16L0443003, Grafen Oksit Katkılı Nanokompozit Doku İskelelerinin Süperkritik Karbondioksit Ortamda Hazırlanması ve Karakterizasyonu, Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Ayşe Karakeçili
• 2015 – devam, Proje No: 15B0443007, Modifiye Edilmiş Manyetik Nanoyapılara İlaç Yükleme ve Salım Uygulamaları, Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Nuray Yıldız
• 2014 – 2016, Proje No: 13B4343001, Biyokütle temelli aktif karbonların elektrokimyasal çift tabaka kapasitörlerde elektrot malzemesi olarak kullanılabilirliği, Proje Yürütücüsü: Zeki Aktas
• 2014 – 2016, Proje No: 13H4343003, Üç Fazlı Biyoaktif Polimerik Membranların Hazırlanması ve Karakterizasyonu, Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Ayşe Karakeçili
• 2014 – 2016, Proje No: 14L0443005, Kağıt Endüstrisi Atıksularının Elektrokimyasal Yöntemle Arıtılması, Proje Yöneticisi: Prof. Dr. Hale Hapoğlu
• 2014 – 2016, Proje No: 14L0443001, Kapalı Kıyısal Sularda Su Kalitesinin İzlenmesi ve Modellenmesi, Proje Yöneticisi: Prof. Dr. Hale Hapoğlu
• 2014 – 2016, Proje No: 14L0443003, S-2 Pentanolün lipaz katalizli kinetik rezolüsyon ile üretimi, Proje Yöneticisi: Prof. Dr. Emine Bayraktar
• 2014 – 2016, Proje No: 14L0443008a, Alglerle Karbondioksitin Biyolojik Olarak Tutulması, Proje Yöneticisi: Prof. Dr. Emine Bayraktar
• 2014 – 2015, Proje No: 14H0443002, Zeytin Fabrikası Atık Suyundan Antioksidan Enzim Üretimi İçin Ortam Tasarımı, Proje Yöneticisi: Prof. Dr. Serpil Takaç
• 2013 – 2015, Beta (β)-glukan içeriğinin arttırılması için S.cerevisiae üretilen bir biyoreaktörde çoğalma koşullarının incelenmesi ve pH kontrolü, Proje Yöneticisi: Yrd. Doç. Dr. Suna Ertunç
• 2013 – 2016, Proje No: 13B4343006, Süperkritik Akışkan Ortamında Fe3O4@PLGA Çekirdek/Kabuk Nanotaneciklerinin Sentezi ve Karakterizasyonu, Araştırmacı: Prof. Dr. Nuray Yıldız
• 2012 – 2015, Karışım kültür ve katkı maddelerinin kullanıldığı biyohidrojen üretim prosesinin pH kontrolü ile veriminin arttırılması, Araştırmacı: Yrd. Doç. Dr. Suna Ertunç
• 2012 – 2014, Proje No: 12B4343006, Erimiş karbonatlı yakıt hücre anot materyallerinden nikel plakaların optimum koşullarda hazırlanması, Proje Yöneticisi: Prof. Dr. Gülay Özkan
• 2012-2014, Endüstriyel atık su arıtımında kullanılacak bilgisayar kontrollü elektrokoagülasyon prosesinin geliştirilmesi ve işletim koşullarının araştırılması, Araştırmacı: Yrd. Doç. Dr. Suna Ertunç
• 2012 -2013, Proje No: 12B4343001, Zeytin Karasuyunun Biyoarıtımında Kullanılmak Üzere Rhodotorula glutinis’in Tutuklanması, Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Serpil Takaç
• 2011 – 2013, “Bileşik İleri Oksidasyon Yöntemleriyle Tekstil Atıksularından Boyar Madde Giderimi”, Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Afife Güvenç
• 2011 – 2013, Proje No: 11B4343002, Kil-kitosan Nanokompoziti Sentezi ve Karakterizasyonu, Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Nuray Yıldız
• 2011 – 2013, Proje No: 11B4343006, Büyüme Faktörlerini Sıralı Salan Kitosan Doku İskelelerinin Üretimi ve Periodontal Doku Mühendisliği Uygulamaları, Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Ayşe Karakeçili
• 2011 – 2012, Proje No:11B4343005, Selüloz, hemiselüloz ve ligninden aktif karbon üretimi, Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Emine Yağmur