Öğrenci Projeleri/Student Projects

• 2017 – devam, “Remazol Brilliant Blue R (C.I. Reactive Blue 19) Boyarmaddesinin Tekstil Atık Sularından Fiziksel, Kimyasal ve Biyolojik Yöntemler ile Arıtımı ve Yöntemlerin Karşılaştırılması”, Yüksek Lisans Tez Projesi, Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Afife Güvenç
• 2012 – 2013, Proje No: 12Ö4343003, Manyetit Nanotaneciklerinin Sentezi ve Yüzey Modifikasyonu, BAP, Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Nuray Yıldız
• 2011 – 2012, “Yaban Mersini Posasının Antioksidan Kapasitesi ve trans-Resveratrol Derişimi üzerine Ses Ötesi Dalgaların Etkisinin İncelenmesi”, Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Afife Güvenç
• 2010 – 2011, Proje No: 10Ö4343004, Gümüş nanopartiküllerinin liken özü ile biyosentezi, BAP, Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Nuray Yıldız