Bilimsel Araştırma İşbirlikleri/Cooperative Research Projects

Ankara Üniversitesi Su Yönetimi Enstitüsü
• Tekstil Endüstrisi-İpek İpliği İşleme Atıksularından Membran Hibrit Prosesler ile Serisin Proteini Geri Kazanımı ve Prototip Serisin Üretimi (TÜBİTAK 1003, Ekim 2015 -)
• Tekstil Atıksularından Serisin Proteini ve Su Geri Kazanımı (Ankara Üniversitesi BAP, Aralık 2015 -)

Ege Üniversitesi
• Nanokitosan ve Kitosan-Metal Nanokompozitleri Kullanılarak Multifonksiyonel Pamuklu Ürün Elde Etme Olanaklarının Araştırılması (TÜBİTAK 3001, Şubat 2016 -)