Danışmanlık ve İzleme

Ankara Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği (RG tarih: 14.09.2014, sayı: 29119) gereği öğrencilerin eğitim, öğrenim ve diğer sorunlarıyla ilgilenmek üzere Bölüm öğretim üyelerinden bir danışman atanır. Öğrenciler üniversiteye kayıt olduklarında başlayan ve mezun olana kadar devam eden danışmanlık sürecinde yaklaşık her 25 öğrenciye bir öğretim üyesi danışmanlık yapar. Danışmanlık süreci aşağıdaki adımlardan oluşmaktadır:

  1. Öğrenciler yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini Öğrenci Bilgi Sistemi’nden (OBS) interaktif olarak gerçekleştirerek danışman onayına sunarlar.
  2. Kayıt aşamasında yaşanacak sorunlar kayıt sisteminde “Yardım Masası”na bildirilerek çözülür.
  3. Öğrencilerin ders başarı durumları her eğitim-öğretim yılı sonunda güncellenen çizelgeler vasıtasıyla Bölüm Yönetimi ve danışmanları tarafından da izlenmektedir.
  4. Her yıl Bölüm Başkanı ve Yardımcıları ile öğrenci danışmanlarının katılımlarıyla 1., 2., 3. ve 4. Sınıf öğrencilerinin eğitim-öğretim faaliyetleri ve sosyal konulardaki görüş, öneri ve sorunlarını dile getirdikleri toplantılar düzenlenir. Danışmanlık hizmetinin etkinliğini artırmak için düzenli olarak her yıl Danışman Anketi uygulanmaktadır.
  5. Öğrencilerin eğitimleri boyunca kariyer planlamalarını yapabilmelerine olanak sağlamak açısından Mühendislik Fakültesi tarafından Kariyer Günleri düzenlenmekte Bölümde ise davetli konuşmacılar tarafından verilen seminerler organize edilmektedir. Ayrıca konuyla ilgili Ankara Üniversitesi Kariyer Merkezi (KARMER) tarafından yürütülen çalışmalar da öğrencileri mezuniyetleri sonrasında çalışma hayatına hazırlamaktadır.