Anket Sonuçları

Kimya Mühendisliği Bölümü paydaşlarına; çok çeşitli, detaylı ve geniş aralıkta anket uygulamaktadır. web sayfamızda verilen örnekler, elimizdeki verilerin kısıtlı bir sunumudur.