Görev Tanımları

Öğretim üyeleri: 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu, Madde 22
Öğretim görevlileri: 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu, Madde 31
Okutmanlar: 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu, Madde 32
Araştırma görevlileri, uzman, çevirici ve eğitim-öğretim planlamacıları: 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu, Madde 33