Lisans Ders Notları

Lab.-El-Kitabı-26.09.2018

Bu sayfada, ilgili yarıyıldaki bazı derslerle ilgili bilgiler, içerik, notlar vb. belgeler bulunmaktadır. Ders kataloğu için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız:
Ders Kataloğu
2018-2019 Bahar Yarıyılı Ders Bilgileri
CHE 138 Computer Programming
KYM 136 Teknik Resim
KYM 202 Termodinamik
KYM 212 Akışkanlar Mekaniği
CHE 212 Fluid Mechanics
KYM 236 Sayısal Yöntemler
CHE 236 Numerical Methods
CHE 236 Numerical Methods
KYM 266 Malzeme Bilgisi
CHE 266 Materials Science
ENG 302 Business English
KYM 306 Kimyasal Reaksiyon Mühendisliği
KYM 312 Kütle Aktarımı
KYM 332 Kimya Mühendisliği Matematiği
CHE 332 Chemical Engineering Mathematics
KYM 338 Dinamik Benzetime Giriş
KYM 342 Enstrümental Analiz
KYM 372 Çevre Kirliliği ve Kontrolü
KYM 416 Proses Tasarımı II
KYM 422 Enzim Mühendisliği
KYM 424 Biyoproses Ayırma İşlemleri
KYM 438 Proses Kontrol Uygulamaları
KYM 440 Kimyasal Teknolojiler
KYM 444 Tesis İnceleme
KYM 446 Enerji Teknolojisi
KYM 454 Kimya Mühendisliği Laboratuvarı III
KYM 460 Araştırma Teknikleri II
KYM 462 Yeni Teknolojiler
KYM 472 Endüstriyel Atıksuların Biyolojik Arıtımı
KYM 478 Mühendislik Çözümleri, Girişimcilik, Proje Planlama ve Organizasyonu
YDI 340 İş Hayatında İngilizce
MSS 360 Halkla İlişkiler
KYM 399/499 Yaz Stajı I/II
2018-2019 Güz Yarıyılı Ders Bilgileri
KYM 101 Kimya Mühendisliğine Giriş
KYM 135 Teknik Resim
CHE 137 Computer Programming
CHE 205 Mass and Energy Balances
KYM 207 Fizikokimya
ENG 301 Professional English
KYM 301 Mühendislik Termodinamiği
CHE 309 Engineering Thermodynamics
KYM 311 Isı Aktarımı
CHE 311 Heat Transfer
KYM 331 Proses Benzetim Programları
YDİ 339 Mesleki İngilizce
KYM 345 Yeni Malzemeler
KYM 347 Nanoteknolojiye Giriş
KYM 349 Biyomateryaller
KYM 351 Kimya Mühendisliği Laboratuvarı I
KYM 363 Mühendislik Ekonomisi
KYM 371 Çevresel Etki Değerlendirmesi
KYM 373 Sanayide Güvenlik
KYM 407 Proses Kontrol
KYM 409 Ayırma İşlemleri
KYM 415 Proses Tasarımı I
KYM 421 Biyokimya Mühendisliğinin Temelleri
KYM 425 İlaç Salım Sistemleri
KYM 435 Optimizasyon
KYM 437 Ölçüm ve Kontrol Teknikleri
KYM 445 Plastik ve Yapay Elyaf Teknolojisi
KYM 453 Kimya Mühendisliği Laboratuvarı II
KYM 471 Baca Gazı Emisyon Ölçümü ve Giderimi
KYM 459 Araştırma Teknikleri I
KYM 399/499 Yaz Stajı I/II
CHE 407 Process Dynamics and Control
KYM 447 Petrol Teknolojisi
MAT 101 Genel Matematik I