Başvuru ve Kabul

Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı Bütünleşik Doktora programı eğitim dili Türkçe’dir.

Temel başvuru koşulları:

  1. Lisans Mezuniyet not ortalamasının 4’lük sistemde en az 3.00 veya 100’lük sistemde eşdeğer puanı olması
  2. ALES’ten (Sayısal) en az 80 puan alınması
  3. Son 5 yıl içerisinde YÖKDİL veya YDS’den en az 55 puan veya uluslararası geçerliği olan bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer puan alınması

 

Öğrenci kabulünde ALES puanının % 50’si, lisans mezuniyet not ortalamasının % 20’si ve yazılı bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sonucunun % 30’u dikkate alınarak en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır. Başarılı olanlar kontenjan dahilinde programa kabul edilir.

Programa başvuru koşulları Fen Bilimleri Enstitüsü sayfasından edinilebilir.

Fen Bilimleri Enstitüsü