Türkçe program

ANKARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI (Senato: 14.9.2001/1784)
Zorunlu hazırlık Okuyanlar için TÜRKÇE program (2009 Girişli ve önceki yıllarda girenler için) 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında itibaren geçerli

YARIYILKODDERS ADIKREDİECTS
1.YARIYILMAT101Matematik 1(42)57
FZM121Fizik 1(32)47
KiM121Temel Kimya 1(32)46
KYM135Teknik Resim*(12)25
KYM137Bilgisayar Programlama*(32)45
KYM101Kimya Mühendisliğine Giriş(10)11
UYM101Üniversite Yaşamına Uyum**(00)00
YDI101İngilizce I**(40)41
YDI139İleri İnglizce I (Seçmeli)(20)21
TDI101Türk Dili(20)21
ATA101Atatürk İlke.İnk.Tar.(20)21
Beden/Müzik/Resim(01)01
2.YARIYILMAT102Matematik 2(42)57
FZM122Fizik 2(32)47
KİM122Temel Kimya 2(30)34
KİM124Anorganik Kimya(20)22
KYM136Teknik Resim*(12)25
KYM138Bilgisayar Programlama*(32)45
ENF102Bilgisayara Giriş(20)21
YDI102İngilizce II**(40)41
YDI140İleri İngilizce II (Seçmeli)(20)21
TDI102Türk Dili(20)21
ATA102Atatürk İlke.İnk.Tar.(20)21
Beden/Resim/üzik(01)01

 

*Kontenjan uygulama (her bir ders için 1. sınıf a kayıt olan öğrencilerin yarısından fazla ve en az 35 )
** HAZIRLIK SINIFINDAN başarısız öğrenciler tarafından alınması zorunludur.

 Not :
1) KYM 135 ya da KYM 136 derslerden biri; KYM 137 ya da KYM 138 kodlu derslerden biri bir öğretim yılında alınmalıdır.Tercihan farklı yarıyıllarda alınması önerilmektedir.

2) KYM 135 ve KYM 136 kodlu dersler içerik açısından birbirinin aynı dersler olup, öğrenim süresi boyunca bu iki dersten biri alınmalıdır.

3) KYM 137 ve KYM 138 kodlu dersler içerik açısından birbirinin aynı dersler olup, öğrenim süresi boyunca bu iki dersten biri alınmalıdır.

4) 2006-2007 Öğretim yılından geçerli olarak, daha önceki yıllarda KYM 133 alıp BAŞARISIZ olanlar KYM 135 ya da KYM 136 alacak; KYM 134 alıp BAŞARISIZ olanlar KYM 137 ya da KYM 138 alacaktır.

YARIYILKODDERS ADIKREDİECTS
3.YARIYILMAT211Diferansiyel Denklemler(22)35
KİM221Analitik Kimya(30)35
KİM275Analitik Kimya Laboratuvarı(04)23
KYM205Kütle ve Enerji Denklikleri(32)47
KYM207Fizikokimya(22)36
KYM251Olasılık ve İstatistik(30)33
YDI 201İngilizce III**(40)41
YDI241Yabancı Dilde Okuma ve Konuşma(20)21
4.YARIYILKİM224Organik Kimya(30)35
KYM202Termodinamik(22)36
KYM212Akışkanlar Mekaniği(22)36
KYM236Sayısal Yöntemler(14)34
KYM266Malzeme Bilgisi(22)35
Sosyal Seçmeli*(30)33
YDI202İngilizce IV**(40)41
YDI244Mesleki Yabancı Dil I(20)21
5.YARIYILKYM301Mühendislik Termodinamiği(22)36
KYM311Isı Aktarımı(22)36
KYM363Mühendislik Ekonomisi(22)35
KYM351Kimya Mühendisliği Laboratuvarı I(04)24
KYM377Organik Kimya Laboratuvarı(04)23
Teknik(Alan) Seçmeli(30)35
YDI339Mesleki Yabancı Dil II(20)21
6.YARIYILKYM306Kimyasal Reaksiyon Mühendisliği(32)47
KYM312Kütle Aktarımı(22)36
KYM332Kimya Mühendisliği Matematiği(22)36
KYM342Enstrumental Analiz(24)45
Alan(Teknik) Seçmeli(30)35
YDI340İş Hayatı İçin Yabancı Dil(20)21
Kimya Mühendisliği Stajı
7.YARIYILKYM407Proses Kontrol(22)36
KYM411Ayırma İşlemleri(22)36
KYM415Proses Tasarımı I(22)36
KYM453Kimya Mühendisliği Laboratuvarı II(04)22
Teknik(Alan) Seçmeli(30)35
Alan(Teknik) Seçmeli(30)35
8.YARIYILKYM416Proses Tasarımı II(24)410
KYM442Kimyasal Teknolojiler(40)46
KYM454Kimya Mühendisliği Laboratuvarı III(04)24
Alan(Teknik) Seçmeli(30)35
Alan(Teknik) Seçmeli(30)35
TOPLAM138+32=170 KREDİ (Zorunlu Hazırlık ve UYM 101 ile)

**Ders mevcut değil (Eski Yönetmelik Öğrencilerine yönelik)

( Zorunlu dersler  +  seçmeli dersler(6 adet)  +  sosyal seçmeli(1 adet) = 138 Kredi Zor.haz. 16 kredi + İnkilap + Türk Dili 8 kredi + dört  adet  İngilizce  8 kredi = 32 kredi)

 (KUL) ; (Kuramsal Uygulama;Laboratuvar) ders saatleri

Not :

1) Öğrenciler mezun olabilmek için en az 6 seçmeli ders almak zorundadır.        

2) Öğrenciler KYM 459 ya da KYM 460 derslerinden birini, seçtikleri alanla ilgili olarak, almak zorundadır.

3) Öğrenciler mezun olabilmek için YDI 139, 140, 241, 244, 339 ya da 340 kodlu derslerden herhangi 4 adedini başarmak zorundadır.

YDI 101, 102, 201, 202 kodlu İngilizce dersleri “Zorunlu hazırlık Sınıfı” okumayan 2003 öncesi girişli öğrenciler için zorunludur(isteğe bağlı hazırlık sınıfı okuyan öğrenciler hariç).

Bunun yanında, HAZIRLIK SINIFI okuyup BAŞARAMAYAN  öğrenciler de bu dersleri başarmak zorundadır.

KODDERS ADIKREDİ
KYM321Biyokimyasal Reaksiyonlar(30)3
KYM421Biyokimya Müh. Temelleri(30)3
KYM422Enzim Mühendisliği(30)3
KYM424Biyoproses Ayırma İşlemleri(30)3
KYM425İlaç Salım Sistemleri(30)3
KYM371Çevresel Etki Değerlendirmesi(30)3
KYM372Çevre Kirliliği ve Kontrolü(30)3
KYM373Sanayide Güvenlik(30)3
KYM471Baca Gazi Emisyon Ölç. ve Gid.(30)3
KYM472End. Atıksuların Biyolojik Arıtımı(30)3
KYM345Yeni Malzemeler(30)3
KYM347Nanoteknolojiye Giriş(30)3
KYM349Biyomateryaller(30)3
KYM445Plastik ve Yapay Elyaf Teknolojisi(30)3
KYM446Enerji Teknolojisi(30)3
KYM462Yeni Teknolojiler(30)3
KYM464İleri Teknolojide Ses Ötesi Dalgalar(30)3
KYM338Dinamik Benzetime Giriş(30)3
KYM434Gıda Proseslerinde Kontrol(30)3
KYM435Optimizasyon(30)3
KYM437Ölçüm ve Kontrol Teknikleri(22)3
KYM438Proses Kontrol Uygulamaları(22)3
KYM459Araştırma Teknikleri-I(30)3
KYM460Araştırma Teknikleri-II(30)3
KYM331Proses Benzetim Programları(22)3
KYM336Üretim Planlaması(30)3
KYM353Gözenekli Katılara Adsorpsiyon(30)3
KYM364Proses Ekonomisi(30)3
KYM367Mühendislik Mekaniği ve Mukavemet(22)3
KYM413Reaktör Tasarımı(22)3
KYM420Temel Prosesler(30)3
KYM443Tesis İnceleme I(24)4
KYM444Tesis İnceleme-II(24)4
KYM447Petrol Teknolojisi(30)3
KYM448Yakıtlar ve Yanma Teknolojisi(30)3
KYM449Yağ Teknolojisi(30)3
KYM474İnovasyon ve İnovasyon Yönetimi(30)3
MTS370Kalite ve Çevre Yönetim Sistemleri(30)3

 ** Kapsamları Bölümümüzde okutulanlarla çakışmamak koşulu ile diğer bölümlerin tüm dersleri “teknik seçmeli ders” olarak alınabilir.

 * SOSYAL SEÇMELİ DERS   (ECTS : 3)
Bilim Tarihi, Bilim Felsefesi başta olmak üzere her türlü tarih, edebiyat, sosyoloji, psikoloji, iktisat, hukuk v.b. alanlarda BİR dersin “sosyal seçmeli” (en az 3 kredi)  olarak alınması zorunlu kılınmıştır.

MSS 260 Arkeoloji
MSS 264 İnsan Kaynakları
MSS 360 Halkla İlişkiler

LİSANS EĞİTİMİ DERS İÇERİKLERİ

 MAT 101 Matematik I  (42) 5
Ön bilgiler, sayılar, fonksiyonlar, özel fonksiyonlar, fonksiyonların tanımı ve diğer cümlelerinin bulunması, diziler, dizilerin yakınsaklığı, limit ve süreklilik, tek taraflı limitler, türev, türevin bazı uygulamaları, ekstremum problemlerinde türevin kullanılması, limitlerde belirsizlikler, bir fonksiyonun eğrisinin çizimi. Kutupsal koordinatlarda eğriler, bir fonksiyonun diferensiyeli ve yaklaşık hesaplarda kullanılması.

FZM 121 Fizik I  (32) 4
Ölçümler, vektörler, bir boyutta hareket, düzlemsel hareket, Newton yasaları, parçacık dinamiği, dairesel hareket sürtünme, iş ve enerji, enerjinin korunumu, parçacık sistemlerinin dinamiği, momentum ve çarpışma, dönme kinematiği ve dinamiği, katı cisimlerin dengesi.

KİM 121 Temel Kimya I (32) 4
Kimyasal hesaplamalar, atomun yapısı, periyotlu dizge, atom çekirdeğinin yapısı, kimyasal bağlar, gazlar, sıvılar, katılar, karışımlar.

KYM 101 Kimya Mühendisliğine Giriş  (10) 1
Kimya Mühendisliğinin tanımı; uygulanan lisans programının tanıtımı; kimya mühendisliğindeki proseslerin tanıtımı; grup çalışmaları.

UYM101 Üniversite yaşamına Uyum  (00)0

KYM 135  ya da KYM 136 Teknik Resim  (12) 2
Teknik resimde kullanılan cihazlar, çizgiler, yazılar, geometrik çizimler; izdüşümler; ön, üst ve yan görünüşler, kroki resimler; kesit görünüşler; tam, yarım, kısmi, profil, kademeli, döndürülmüş, perspektif resimler; aksonometrik, izometrik, dimetrik, trimetrik, eğik, konik perspektif; ölçülendirme; teknik resimde işaretler; Autocad ile çizime giriş.

MAT 102 Matematik II  (42) 5
İntegral türleri:yöntemler, belirli integral yardımıyla yapılan hesaplar, ortalama değer, improper integraller, bir eğri boyunca kütle hesabı, düzlemsel bir bölgenin kütlesi; seriler, kuvvet serileri, fonksiyonların seriye açılımı; çok değişkenli fonksiyonlar, çok değişkenli fonksiyonların sürekliliği, tam diferensiyel, çok değişkenli fonksiyonlarda maksimum ve minimum; çok katlı integraller ve ilgili hesapları.

 FZM 122 Fizik II  (32) 4
Yük ve madde, elektrik alan, Gauss yasası, elektriksel potansiyel, kapasitörler ve dielektrikler, akım ve direnç elektromotor kuvvet ve elektrik devreleri, manyetik alan, amper kanunu, Faraday kanunu ve indükleme.

KİM 122 Temel Kimya II  (30) 3
Asitler ve bazlar, kimyasal kinetik, kimyasal denge, sulu çözelti dengeleri, kimyasal termodinamik, elektrokimya.

KİM 124 Anorganik Kimya  (20) 2
Hidrojen: bulunuşu, özellikleri, üretimi, bileşikleri; silisyum ve germanyum; kurşun ve kalay; azot ve bileşikleri;  fosfor ve bileşikleri; oksijen, kükürt ve bileşikleri; halojenler; metalurji.

KYM 137 ya da KYM 138 Bilgisayar Programlama  (32) 4
Bilgisayarın bileşenleri, hafıza, işlem ve depolama organizasyonu; programlama mantığı, bilgi akış diyagramları; MATLAB ortamında C diliyle programlamaya giriş; matris işlemleri, döngüler ve kontrol yapıları; fonksiyon dosyaları, hazır fonksiyonlar; dosya giriş-çıkış işlemleri, grafik işlemleri.

 ENF102 Bilgisayara Giriş (20)2

 MAT 211 Diferansiyel Denklemler  (22) 3
Temel kavramlar; birinci basamaktan denklemler; türeve göre çözülemeyen denklemler; ikinci basamak sabit katsayılı lineer diferensiyel denklemler; ikinci basamak değişken katsayılı bazı diferensiyel denklemler; karelerle çözme yöntemi.

KİM 221 Analitik Kimya  (30) 3
Çözeltiler ve derişim hesapları, asitler, bazlar, tuzlar ve pH hesapları; titrimetrik yöntemler; nötralizasyon titrasyonları, çöktürme titrasyonları, kompleksometrik titrasyonlar, indirgenme-yükseltgenme titrasyonları; gravimetrik yöntemler, analiz sonuçlarının değerlendirilmesi.

KİM 275 Analitik Kimya Laboratuvarı  (04) 2
I.Grup katyonları, II. grup katyonları, III. grup katyonları, IV. grup katyonları, V. grup katyonları, ön denemeleri ve birbirinden ayrılmaları için kalitatif analiz metodları; anyon analizleri (kalitatif), gravimetrik baryum tayini; asit ve baz çözeltilerinin hazırlanması, ayarlanması ve kantitatif demir tayini.

KYM 205 Kütle ve Enerji Denklikleri  (32) 4
Birim sistemleri ve ölçüm skalaları; kütle ve enerji korunum denklemlerinin kurulması; yatışkın hal kütle ve enerji denklikleri; tepkimeli ve tepkimesiz sistemler; kesikli ve sürekli prosesler için sistematik yaklaşımlar; geri döngülü sistemler; nemlendirme ve kurutma işlemleri; yakıtlar ve yanma prosesleri;  kütle ve enerji korunum denklemlerinin endüstriye uygulamaları.

KYM 207 Fizikokimya  (22) 3
Gazların kinetik teorisi; kimyasal kinetikler; yüzey termodinamiği; elektrokimya; maddelerin katı, sıvı, gaz halleri.

KYM 251 Olasılık ve İstatistik (30) 3
Temel kavramlar ,Olasılık ve olasılık uzayları , Rasgele değişken kavramı , Beklene değer , Kesikli rasgele değişkenler ve olasılık dağılımları , Sürekli rasgele değişkenler ve olasılık dağılımları , Bazı kesikli olasılık dağılımlar, Rasgele değişkenlerin dönüşümleri , Örneklem ve örneklem istatistiklerinin dağılımları , Parametre tahmini , Hipotez testleri , Regresyon ve korelasyon

 KİM 224 Organik Kimya  (30 3
Alkanlar; alkenler; alkinler; organik halojen bileşikleri; alkoller; eterler; aldehit ve ketonlar, karboksilik asitler; karboksilik asit türevleri (asit klorürleri, anhidritler, esterler, amitler,nitriller); aminler; stereoizomerlik; aromatik bileşiklere giriş.

KYM 202 Termodinamik  (22) 3
Denge kavramları; sıcaklık ve tersinirlik; birinci yasa, iş ve ısı kavramları; ikinci yasa ve entropi; durum eşitlikleri ve saf maddelerin termodinamik özellikleri; kapalı ve açık sistemlerin tasarımı ve analizi; güç jeneratörleri ve soğutma için döngülü proseslerin termodinamik analizi.

KYM 212 Akışkanlar Mekaniği  (22) 3
Boyut analizi; aktarım olayları ve akışkanlar mekaniği;  akışkanların özellikleri, viskozite, yoğunluk, yüzey gerilimi; Newton viskozite yasası;  akışkanların statiği, manometreler; akışkanların akımı, kütle denkliği, akım karakteristikleri; laminer akım, sınır tabaka teorisi, momentum denkliği, hız profilleri; genel enerji denkliği ve sürtünme; daldırılmış cisimlerin çevresinde akım; akışkan akımının ölçülmesi; sıvıların karıştırılması.

KYM 236 Sayısal Yöntemler  (14) 3
Cebirsel denklem çözümü, ardışık yinelemeli yöntemler; interpolasyon ve ekstrapolasyon; eğri çakıştırma; sayısal integrasyon; diferansiyel denklem çözümü.

KYM 266 Malzeme Bilgisi  (22) 3
Atom yapısı, kristal yapı ve hataları. Malzeme özellikleri ve standartları. Faz diyagramları. Metal, demir ve çelik üretimleri ve türleri. Isıl işlemler. Demir dışı metaller; üretim, alaşım ve özellikler. Korozyon. Yüksek  ve düşük sıcaklık malzemeleri. Malzeme testleri. İnorganik, organik ve kompozit malzemelerin yapıları ve temel özellikleri.

KYM 301 Mühendislik Termodinamiği  (22) 3
Saf akışkan ve karışımların termodinamik özellikleri; faz dengesi; tepkime termodinamiği; termodinamiğin gerçek ve ideal proseslere uygulamaları.

 KYM 311 Isı Aktarımı  (22) 3
Isı kavramı ve aktarım olayları; kondüksiyon; akışkanlarda ısı aktarımı; aktarım düzenekleri, enerji denklikleri, ısı aktarım katsayıları; zorlanmış konveksiyon; sınır tabakası, akım türlerinde ısı aktarımı, momentum ve ısı aktarımı benzerliği; doğal konveksiyon; faz değişiminde ısı aktarımı: düşey, yatay yoğuşturucular, kaynayan sıvılara ısı aktarımı; radyasyonla ısı aktarımı; ısı değiştiriciler: türleri, tasarımı, aktarım birimleri sayısı yöntemi.

KYM 363 Mühendislik Ekonomisi (22) 3
Ekonomide temel kavramlar ve tanımları; mühendislik ekonomisine giriş; maliyet tahminleri, faiz ve yatırım maliyetleri; amortisman; karlılık ve yatırım seçimi; seçilen bir ürün için fizibilite analizi.

KYM 351 Kimya Mühendisliği Laboratuvarı I  (04) 2
Akışkanlar mekaniği deney sistemleri;  ısı aktarımı deneyler sistemleri;  deney öncesi ve rapor sonrası bilgilerin, sonuçların, izlenmesi, sözlü ve yazılı anlatım yeteneklerinin ölçülmesi.

 KYM 377 Organik Kimya Laboratuvarı  (04) 2
Organik bileşiklerin örnek sentezleri (en az 9 adet); literatür araştırması.

KYM 306 Kimyasal Reaksiyon Mühendisliği  (32) 4

Reaktörlerin hidrodinamiği ve işletim türleri, reaktörlerde kütle korunum denklemleri; kesikli, yarı-kesikli, piston akışlı, geri karışmalı reaktörler; tepkime sisteminde stokiyometrik ilişkiler ve değişmeler; reaktörlerde enerji korunum denklemleri; tepkime hızı için matematik modeller; akışkan katı/katalitik tepkimeler.

 KYM 312 Kütle Aktarımı  (22) 3
Kütle aktarım mekanizmaları; moleküler yayınma, yayınırlık katsayıları; konveksiyonla aktarım, aktarım katsayıları; fazlar arası kütle aktarımı ve modelleri; kütle aktarımına dayalı, diferansiyel ve kademeli temas sağlayan ayırma işlemleri; absorpsiyon ve sistem tasarımı.

KYM 332 Kimya Mühendisliği Matematiği  (22) 3
Kimya mühendisliğinde karşılaşılan problemlerin modellenmesi; modellemede çıkarılan adi  ve kısmi diferansiyel  denklemlerin analitik ve MATLAB ortamında sayısal çözümleri.

 KYM 342 Enstrümental Analiz   (24) 4
Spektrofotometrik yöntemler; teori, UV-VIS ve IR spektrofotometreleri uygulamaları, kalitatif ve kantitatif analiz; kromatografik yöntemler, türleri, mekanizmaları, yüksek basınç sıvı kromatografi uygulaması, gaz kromatografi uygulaması, kalitatif ve kantitatif analiz; termal analizler; teori, türleri, uygulamaları; atomik absorpsiyon ve teorisi; deney öncesi ve rapor sonrası bilgilerin, sonuçların, izlenmesi, sözlü ve yazılı anlatım yeteneklerinin ölçülmesi.

KYM 407 Proses Kontrol  (22) 3
Temel kavramlar, kontrol diyagramları ve kontrol elemanları; proses modelleme; doğrusal ve doğrusal olmayan sistemlerin dinamiği; kapalı devre kontrol sistemleri ve  kararlılık; kimya mühendisliğine özgü farklı kontrol sistemleri ve  tasarımları.

KYM 411 Ayırma İşlemleri  (22) 3
Damıtma , sıvı-sıvı ekstraksiyonu, katı-sıvı ekstraksiyonu, nemlendirme, nem giderme, soğutma, kurutma  ve sistem tasarımları.

KYM 415 Proses Tasarımı I  (22) 3
Serbestlik derecesi ve tasarım değişkenleri; akış diyagramları; gösterilişi, hesaplamaları; kütle enerji korunum denklemleri, bilgisayar destekli akış diyagramları; boru hatları ve pompa tasarımı; boru boyutları, pompa seçimi, tasarımı, boru hatları tasarım projesi; çok tepkimeli sistemler; gerçek reaktörlerin davranışı; ünitelerin bilgisayar destekli tasarım projeleri.

KYM 453 Kimya Mühendisliği Laboratuvarı II  (04) 2
Standart su, şeker ve yağ deneyleri; standart gaz, sıvı ve katı  yakıt analizleri; kalorimetrik ölçümler; deney öncesi ve rapor sonrası bilgilerin, sonuçların, izlenmesi, sözlü ve yazılı anlatım yeteneklerinin ölçülmesi.

KYM 416 Proses Tasarımı II  (24) 4
Reaktör tasarımı: piston akışlı ve karıştırmalı reaktörler; ısı değiştirici tasarımı: türleri, boru-ceket tipi ısı değiştiriciler; distilasyon kolonu tasarımı; çok bileşenli distilasyon, kestirme yöntemler, kesin çözüm yöntemleri, hidrolik tasarım; absorpsiyon kolonu tasarımı: kademeli ve dolgulu kolonlar, çok bileşenli absorpsiyon; tasarım projesi: spesifik bir ürün için proses ünitelerinin tasarımı.

KYM 442 Kimyasal Teknolojiler  (40) 4
Kimyasal proseslerin analizi; hammadde, enerji, ara ürün ve son ürün içeren kimyasal proseslerin incelenmesi, inceleme yöntemleri; bazı üretim proseslerinin  özellikleri;  Türkiye’de geliştirilebilecek yeni kimyasal teknolojilerle ilgili dönem projesi.

 KYM 454 Kimya Mühendisliği Laboratuvarı III  (04) 2
Ayırma, reaksiyon ve proses kontrol deney sistemleri ; deney öncesi ve rapor sonrası bilgilerin, sonuçların, izlenmesi, sözlü ve yazılı anlatım yeteneklerinin ölçülmesi.

 KYM 300 Kimya Mühendisliği Stajı (kredisiz)
Kimyasal proseslerin organizasyonu, üretim, proses kontrol, üretim planlama, satın alma ve satış, stok kontrolu, depolama, kalite kontrol, güvenlik regülasyonları konularında Bölümce onaylanmış kuruluşlarda 45 iş gününden az olmamak koşulu ile yapılan ve formatı tanımlanmış bir rapor ile sonuçlandırılan staj çalışmasıdır. Staj yapabilmek için en az 60 kredilik dersden başarılı olmak zorunludur.

SEÇMELİ DERSLER

  ALAN   SEÇMELİ DERSLERİ    (ECTS : 5)

 Biyokimya Mühendisliği

 KYM 321 Biyokimyasal Reaksiyonlar  (30) 3
Biyokimyasal reksiyonların mekanizması ve teorisi; amino asitler, proteinler, nükleik asitler, enzimler; biyokimyasal metabolik yolizi tepkimleri.

 KYM 421 Biyokimya Mühendisliğinin Temelleri  (30) 3
Biyokimya mühendisliği: tanımı ve gelişimi; biyolojinin temelleri; enzimler ve kinetiği; hücre metabolizması; hücre çoğalma kinetiği; stokiyometrik ilişkiler; genetik yapı değişiklikleri; biyoreaktör türleri ve işletme koşulları; bitki ve hayvan hücreleri ile üretim.

 KYM 422   Enzim Mühendisliği (30) 3
Enzimler, enzimatik tepkime özellikleri, kinetiği; tutuklanmış enzim sistemleri; biyoproseslerle enzim üretimi; enzim reaktörleri; serbest ve tutuklanmış enzimlerin endüstriyel uygulamaları.

 KYM 424 Biyoproses Ayırma İşlemleri  (30) 3
Yeni ve ileri teknoloji özelliği olan bazı biyoproses ayırma işlemlerinin tanım, teori ve tasarım kapsamında incelenmesi; dondurarak kurutma; kromatografik ayırma işlemleri, adsorpsiyon, iyon değişimi, jel filtrasyon ve afinite kromatografileri; membran ayırma işlemleri; filtrasyon teorisi, mikrofiltrasyon, ultrafiltrasyon, ters osmoz.

 KYM 425 İlaç Salım Sistemleri    (30) 3            
Kontrollü salım sistemlerine giriş;  Kontrollü salım sistemlerinde taşınım mekanizmaları;  Kontrollü salım sistemlerinde kullanılan polimerler biyopolimerler; İlaç taşıyıcı sistemler ve mekanizmaları          ; Mikro kapsüller, nanotanecikler, Lipozomlar, Miseller ve ters miseller, Emülsiyon sistemler, Ağızdan alınan kontrollü sistemler, Deriden alınan kontrollü sistemler,  Vücuda yerleştirilen kontrollü sistemler, Biyoteknolojik ürünlerin kontrollü salım sistemlerinde kullanılması

Çevre Mühendisliği

 KYM 371  Çevresel  Etki Değerlendirmesi  (30) 3
Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) tanımı; ÇED mevzuatı; ÇED aşamaları; ÇED yöntem ve teknikleri; seçilen bir proje üzerinde ÇED çalışması.

 KYM 372  Çevre Kirliliği ve Kontrolu  (30) 3
Hava kirliliği kaynakları ve kontrolu; su kirliliği kaynakları ve kontrolu; katı atık kaynakları ve kontrolu; gürültü kirliliği kaynakları ve kontrolu; çevre kirliliği ile ilgili ulusal ve uluslararası durum.

 KYM 373 Sanayide Güvenlik (30) 3
Sağlık, emniyet, çevre koruma tanımları; kimya tesislerinde kazalar; yangın, patlama ve çevre kirliliğinin nedenleri; kimyasal proses riskleri; risk analizleri.

 KYM 471 Baca Gazı Emisyon Ölçümü ve Giderilmesi (30)3
Emisyon ölçümü ve değerlendirilmesi. Gaz ve buhar emisyonlarının genel giderilme prosesleri. Partikül madde emisyonlarının giderilmesi. Baca gazı desülfürizasyonu ve denitrifikasyonu. Baca gazı arıtım ekonomisi.

KYM 472  Endüstriyel Atıksuların Biyolojik Arıtımı  (30) 3
Atıksuların özellikleri; biyolojik oksidasyonun temel prensipleri; organik giderim kinetiği; aktif çamur prosesleri ve verimi etkileyen parametreler; nitrifikasyon ve denitrifikasyon; oksijen aktarımı ve havalandırma.

 

İleri Teknolojiler

 KYM 345  Yeni Malzemeler  (30) 3
Polimerik, seramik, kompozit, elektronik ve magnetik, superiletken, optik malzemeler. Malzemelerin ürteim teknolojileri. Malzemelere çevrenin etkisi. Mühendislikte malzeme seçimi.

 KYM 347 Nanoteknolojiye Giriş   
Nanoteknoloji nedir? Makro, mikro, nano yapılar; Nano yapıların sentez yöntemleri, Plazma ark yöntemi, Kimyasal buhar çökeltimi, Sol-gel, Elektroçöktürme, Öğütme, Doğal nanopartiküllerden elde etme;  Nanoyapıların incelenmesinde kullanılan yöntemler, Mikroskobik yöntemler (AFM, SEM, TEM), Spektroskobik yöntemler (FTIR, Raman, X-ışınları); Nanoteknolojilerin Uygulamaları, Boya, Tekstil (Tıbbi, teknik, ekolojik, ev ve akıllı tekstil ürünler), Sağlık uygulamaları, Gelecekteki olası uygulamalar

 KYM 349 Biyomateryaller (30)3
Biyomateryallerin Sınıflandırılması ve Yapısı. Biyomateryallerin Sentez Yöntemleri. Biyomateryallerin Özelikleri. Biyomateryallerin Karakterizasyon Teknikleri. Biyomateryal-Biyolojik Çevre Etkileşimleri. Biyodegradasyon. Toksisite ve Biyouyumluluk Testleri. Doku Mühendisliğinde Biyomateryaller.

KYM 445 Plastik ve Yapay Elyaf Teknolojisi  (30) 3
Plastik madde kaynakları; polimerizasyon ve polimerlerin sınıflandırılması; polimerlerin fiziksel özellikleri; plastik teknolojisi; yapay elyaf teknolojisi.

KYM 446 Enerji Teknolojisi (30) 3
Enerjinin tanımı ve birimleri, ısı, iş ve verimlilik; Dünya enerji dengesi; fosil yakıtlar; nükleer enerji; güneş enerjisi; diğer enerji üretim yolları; enerji taşınımı ve depolanması.

 KYM 462 Yeni Teknolojiler (30) 3
Kimyasal üretim proseslerinde yeni teknolojiler: süperkritik akışkan teknolojisi, nanoteknoloji

 KYM 464  İleri Teknolojide Ses Ötesi Dalgalar   (30)3
Ses dalgaları; Ses ötesi dalgalar; Kavitasyon ve ilgili teoriler; Ses ötesi dalgaların endüstriyel uygulamaları; Ses ötesi dalgaların kimya mühendisliğinde kullanımı; Ses ötesi dalgaların  tepkimeler üzerindeki etkileri ve önerilen kinetik mekanizmalar; Ses ötesi dalgaların kimya mühendisliğinde kullanımına ilişkin araştırmalardan örnekler.

Proses Sistem Mühendisliği

 KYM 338 Dinamik Benzetime Giriş  (30) 3
Süreç dinamiği, denetimi ve benzetimi; kimya mühendisliği matematiksel modelleri; model örnekleri; sayısal bilgisayar benzetimi; süreç dinamiği ve benzetimi (zaman bölgesi); süreç denetimi dizgeleri ve donanımı; süreç dinamiği (Laplace bölgesi).

 KYM 434 Gıda Proseslerinde Kontrol (30)3
Gıda Proseslerinde ve Proses Kontrolda Temel Kavramlar, Ölçüm Elemanları ve Sınıflandırılması , Kontrol diyagramları ve kontrol elemanları, proses modelleme, gıda proseslerinde sensörlerin kullanımı, entegre bir gıda fabrikasında kontrol (veri transferi, bilgisayarlar, yazılım sistemi, ileri kontrol kavramları).

 KYM 435 Optimizasyon  (30) 3
Optimizasyon problemlerinin tanımı ve temel kavramlar; amaç fonksiyonunun oluşturulması; sınırlamasız optimizasyon, tek boyutlu arama teknikleri; doğrusal programlama; kimya mühendisliğinin çeşitli alanlarından uygulama örnekleri; ders, kullanıcı etkileşimli yazılım kullanılarak bilgisayar destekli verilmektedir.

KYM 437 Ölçüm ve Kontrol Teknikleri  (22) 3
Potansiyometreler; giriş transduserleri ve algılayıcılar; sıcaklık, ışık konum, dönüş, çevre, ses ve piezo elektriklik; çıkış transduserleri; akış ayarlayıcı cihazları, ses çıkış cihazları ve DC motor; analog, sayısal ve L.E.D bargraph göstergeleri; sayısal sayıcılar; yükseltgeçler; osilatör ve filtreler; elektronik matematiksel işlemler; çeviriciler; kapalı-hat kontrol sistemleri; açma kapama kontrolu, hız kontrolu.

KYM 438 Proses Kontrol Uygulamaları  (22) 3
Sıvı seviye, akış hızı, sıcaklık, basınç kontrolları: pnomatik, elektronik, bilgisayar kontrol sistemleri; dinamik deneyler; sıcaklık, basınç, sıvı seviyesi ve U manometre deneyleri.

 KYM 459 Araştırma Teknikleri 1     (30) 3
KYM 460 Araştırma Teknikleri 2     (30) 3

Bir yarıyıl süren bilgisayar destekli ve/veya laboratuvar ağırlıklı araştırma, inceleme ve yorumlamaya yönelik  proje.(Zorunlu ALAN dersi olan bu ders, ya güz ya da bahar yarıyılında seçilecektir).

TEKNİK SEÇMELİ DERSLER     (ECTS : 5)

 KYM331 Proses Benzetim Programları (22) 3
Proses benzetimin programlarına giriş, Kütle ve enerji denklikerinin Matlab ortamında çözümü. ChemCad paket programına giriş tanıtımı, Akış çizgisi uygulamaları, Aspen HYSYS Paket Programına Giriş, Isı değiştirici benzetimi, Boru hattı benzetimleri, ProSim Plus Paket Programına Giriş, Termodinamik özelliklerin bulunması, Faz dengesi hesaplamaları, Pompa uygulamaları, kimya mühendisliğinin çeşitli alanlarından paket programların uygulamaları

 KYM 336 Üretim Planlaması  (30) 3
Giriş- Şirket stratejisi ve rekabet; Geleceği öngörmek; Stok kontrolu (bilinen talep ve belirsizlik koşullarında); Tedarik zinciri yönetimine giriş; Malzeme gereksinimi planlaması (MRP) ve tam zamanında (JIT) üretim ; Üretim sıralaması; Proje yönetimi ve iş sıralaması; Dağıtım gereksinimi planlaması  (DRP)

 KYM 353 Gözenekli Katılara Adsorpsiyon     (30)3
Giriş. Gaz-Katı Arayüzeyinde Adsorpsiyonun Termodinamiği. Gaz-Katı Arayüzeyinde Adsorpsiyon Yöntemi. Gaz-Katı Arayüzeyinde Fiziksel Adsoprsiyon İzotermlerinin Yorumlanması. Sıvı-Katı Arayüzeyinde Adsorpsiyon: Termodinamik ve Yöntem. Yüzey alanı ve gözneklilik (mikro-meso). Aktif karbon, metal oksit ve killere adsorpsiyon

 KYM 364 Proses Ekonomisi  (30) 3
Maliyet kavramları; başabaş noktası analizleri; yatırım projeleri ve finansmanı; yatırım tutarını azaltan tasarruflar; proses makine ve techizatlarının maliyet hesabı; muhasebe-ekonomi ilişkileri teknoloji transferi; dış ticaret ve standartlar.

 KYM 367 Mühendislik Mekaniği ve Mukavemet  (22) 3
Düzlem kuvvetler sistemi; uzay kuvvetler sistemi; eşdeğer kuvvet sistemleri; denge; ağırlık merkezi; çekme-basma gerilimeleri, statik belirli ve belirsiz sistemler, ince duvarlı basınç kapıları; kesme kuvveti ve eğilme momenti diyagramları; eylemsizlik momenti; kirişlerde elastik lehim; kirişlerde gerilmeler; kesme kuvveti ve gerilmesi; perçinler.

 KYM 413 Reaktör Tasarımı (22) 3
Reaktör tasarım projesi; kalma süresi dağılımı (KSD); çok tepkimeli sistemler için reaktör tasarımı; piston akış tipi endüstriyel reaktörlerin tasarımı; mekanik karıştırmalı endüstriyel reaktör sistemlerinin tasarımı.

 KYM 420 Temel Prosesler  (30) 3
Nitrolama: reaktifleri, aromatik nitrolama kinetiği, mekanizması ve termodinamiği, teknik nitrolama prosesleri ve cihazları; sülfolama: sülfolama reaktifleri (kükürt trioksit, oleum, derişik sülfürik asit) ve özellikleri, sülfolama kinetiği, mekanizması ve termodinamiği, aromatik sülfolama, dodesil benzenin sülfolanması.

 KYM 443 Tesis İnceleme I  (24) 4
Kimyasal proseslerin yerinde incelenmesi:  Ankara Su Tasfiye Tesisleri, Barutsan Asit Üretme ve Geri Kazanımı Tesisleri, Yapı Malzemeleri Üretim Tesisleri, Ankara Çimento Fabrakası, Alçı ve Kireç Fabrikası, Tuğla ve Kiremit Fabrikası, M.K.E. Kırıkkale Çelik Fabrikası. Seminerler.

KYM 444 Tesis İnceleme II  (24) 4
Kimyasal proseslerin yerinde incelenmesi: Ankara Şeker Fabrikası, Barutsan Nitrolama Tesisleri, Meteksan Kağıt Fabrikası, Orta Anadolu Rafinerisi, Seminerler.

 KYM 447 Petrol Teknolojisi  (30) 3
Petrol, arıtımının genel ilkeleri; petrol ürünleri ve özellikleri; arıtım ünitelerine genel bakış; akaryakıtlar bölümü; yağlama yağları bölümü; yardımcı tesisler.

 KYM 448 Yakıtlar ve Yanma Teknolojisi  (30) 3
Yakıtlar; katı, sıvı ve gaz yakıtlar; stokiyometrik analiz; termokimyasal analiz; yanma prosesi; yakıtların fiziksel özellikleri; gaz ve yağ yakma cihazları; kömür yakma cihazları; motorlarda yanma.

KYM 449 Yağ Teknolojisi  (30) 3
Yağın tanımı, sınıflandırılması, tabii yağlarda bulunan bileşenler, yağ asitlerinin sınıflandırılması; katı ve sıvı yağların kaynakları ve sınıflandırılması; yağlı hammaddelerin depolanması, hazırlanması, temizlenmesi; yağlı hammaddelerden yağ üretimi; yağların rafinasyonu; yağların kullanım alanlarına göre transformasyonu; yağların katılaştırılması; margarin yapımı; yağ analizleri; gliserin üretimi; sabun üretimi.

KYM 474 İnovasyon ve İnovasyon Yönetimi (30)3
Giriş. İnovasyon I. İnovasyon II. İnovasyon Prosesinin Uygulanma Örnekleri. Yaratıcılık. İnovasyon organizasyonu ve girişimcilik. Yeni ürün ve hizmet geliştirme. Sonuçlar.

MTS 370 Kalite ve Çevre Yönetim Sistemleri (30)3
Kalite, Çevre, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kavramı. Kontrol Etmek ya da Yönetmek. Toplam Kalite Felsefesi. Süreç analizi ve iyileştirilmesi. Çevre, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinde Risk Analizi. ISO 9001:2000 Kalite Yönetim sistemi. ISO 14001:2005 Çevre Yönetim Sistemi ve EMAS ile karşılaştırılması. OHSAS 18001 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi. Kalite ve Çevre Yönetim Sistemlerinde Sanayi Uygulamaları