Akademik Faaliyetler

Bölümümüz öğretim üyesi Prof. Dr. Gülay Özkan, 9-11 Mayıs 2018 tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde düzenlenen 16th International Conference On Clean Energy (ICCE-2018) ve 16-19 Temmuz 2018 tarihleri arasında Hırvatistan’da düzenlenen 9th International Conference on Hydrogen Production (ICH2P) konferanslarına aşağıdaki bildiriler ile katılmıştır.

• Meryem Sena Akkuş, Gülay Özkan,Göksel Özkan, The Effects Of Operating Conditions On The Hydrogen Production From Sodium Borohydride Using Box-Wilson Optimization Technique, 9Th International Conference On Hydrogen Production (ICH2P) Zagrep,16-19 July 2018, Croatia
• Göksel Özkan, Başak Şahbudak, Gülay Özkan, Effect of Molar Ratıo of Water / Ethanol on Hydrogen Selectivity in Catalytic Production of Hydrogen Using Steam Reforming of Ethanol, , 9Th International Conference On Hydrogen Production (ICH2P) Zagrep,16-19 July 2018, Croatia
• Merve Rabia Gürlük, Gülay Özkan, Göksel Özkan, Investigation of Catalyst For The Synthesis of Hydrazine Borane As Hydrogen Storage Material, 16th International Conference On Clean Energy (Icce-2018) 9-11 May 2018, Famagusta, N. Cyprus
• Gülay Özkan, Selim Gemici, Göksel Özkan, Anode & Electrolyte Developement And System Integration For Molten Carbonate Fuel Cell , 16th International Conference On Clean Energy (Icce-2018) 9-11 May 2018, Famagusta, N. Cyprus
• Meryem Sena Akkuş, Gülay Özkan, Göksel Özkan, Power Law Kinetic Model For Synthesis of Sodium Amıdoborane , 16th International Conference On Clean Energy (Icce-2018) 9-11 May 2018, Famagusta, N. Cyprus


5 – 7 Ekim 2017 tarihleri arasında Ankara’da düzenlenen INTERNATIONAL CONGRESS ON CHEMISTRY AND MATERIALS SCIENCE (ANCON 2017) kongresine Prof. Dr. Emine BAYRAKTAR, Prof.Dr. Hale HAPOĞLU, Prof.Dr. Ali KARADUMAN, Prof. Dr. M. Çetin KOÇAK, Prof.Dr. Serpil TAKAÇ, Prof. Dr. Nuray YILDIZ, Doç. Dr. Ayşe KARAKEÇİLİ, Yrd. Doç. Dr. Berna TOPUZ, Araş. Gör. Dr. A. Ezgi Ünlü BÜYÜKTOPÇU, Araş. Gör. Dr. Şule CAMCIOĞLU, Araş. Gör. Dr. Ceren Atlila DİNÇER, Araş. Gör. Dr. Zeynep Yılmazer HİTİT, Araş. Gör. Zafer ÇIPLAK, Araş. Gör. Baran ÖZYURT, bölümümüz lisansüstü öğrencileri Tuğçe KURT, Gülşah KURUÇAM, Seray TÜRKÖZ, Elif UZUN, Aysima TUNÇ, Sümeyye TOL, Çağlar ATEŞ, Azime ARIKAYA, Havva SARIKAYA, Gamze ÖZÇAKIR ve bölümümüz lisans öğrencisi Mert FIRTIN aşağıdaki bildirilerle katılmışlardır.

Sözlü Sunumlar

Co-pyrolysis of Microalgae with Plastic Wastes over ZSM-5
Gamze ÖZÇAKIR, Ali KARADUMAN

Preparation of Organically-linked Silica Membranes
Tuğçe KURT, Berna TOPUZ

Koçak’s Nonlinear Least Squares Workbench Fits Standard Linear Solids Models Used in Characterization of Viscoelastic Materials by Nanoindentation
Mehmet Çetin KOÇAK, Nahil SOBH

High Performance Supercapacitor based on rGO-Fe3O4/PANI Nanocomposite
Gülşah KURUÇAM, Zafer ÇIPLAK, Seray TÜRKÖZ, Nuray YILDIZ, Ceren ATİLA DİNÇER

Investigation of Fe3O4/rGO Nanocomposite Performance for Supercapacitor Application
Seray TÜRKÖZ, Nuray YILDIZ, Zafer ÇIPLAK, Gülşah KURUÇAM, Ceren ATİLA DİNÇER (En İyi Sözlü Sunum Ödüllü)

Design of Medium Conditions by Plackett Burman Method for Microbial Production of Cis,cis-muconoic Acid
Elif UZUN, Rahime SONGÜR, Emine BAYRAKTAR

Poster Sunumlar

Methylation of 2-Methyl Naphthalene to 2,6-Dimetyl Naphthalene over Pd/Zr Bimetal Loaded Ferrierite Zeolite Catalyst
Aysima TUNÇ, Ali KARADUMAN

Effect of Metal Loaded Ferrierite Zeolite Catalists on Methylation of Coal Tar Naphthalene Oil Fraction
Sümeyye TOL, Ali KARADUMAN

Optimization of Hydrogen Yield by Design of Experiments Using Co-Culture of Clostridium Butyricum and Enterobacter Aerogenes
Zeynep YILMAZER HİTİT, Patrick C HALLENBECK

Experimental Treatment of Sunflower Oil Refinery Wastewater by means of Electrochemical Methods
Şule CAMCIOĞLU, Baran ÖZYURT, Mert FIRTIN, Hale HAPOĞLU

Chemometric Evaluation of Effective Process Parameters on Electrocoagulation Treatment of Pulp and Paper Mill Wastewater
Şule CAMCIOĞLU, Baran ÖZYURT, Mert FIRTIN, Hale HAPOĞLU

Reaction Kinetics of Electrochemical Sunflower Oil Refinery Wastewater Treatment
Baran ÖZYURT, Şule CAMCIOĞLU, Mert FIRTIN, Hale HAPOĞLU

Effect of Initial pH on Boron Removal from Industrial Wastewater by means of Consecutive Chemical and Electrochemical Coagulation
Baran ÖZYURT, Çağlar ATEŞ, Şule CAMCIOĞLU, Hale HAPOĞLU

The Effect of Deep Eutectic Solvents on the Lipase Catalyzed Esterification of Lactic Acid
Azime ARIKAYA, Ayşe Ezgi ÜNLÜ, Serpil TAKAÇ

Synthesis af Polyurethane (PU) Nanopolymers with Different Structures
Erdem BABAARSLAN, Ceren ATİLA DİNÇER, Ayşe KARAKEÇİLİ, Nuray YILDIZ

Effect of Metal Loaded Zeolite Catalysts on Chemical Recycling by Pyrolysis of Polystyrene Wastes
Havva SARIKAYA, Ali KARADUMAN

A Nonlinear Least Squares Workbench with Variable Projection
Mehmet Çetin KOÇAK


5-7 Ekim 2017 tarihlerinde Ankara’da düzenlenen International Congress on Chemistry and Materials Science (ANCON 2017) kongresinde öğrencilerimizden Seray TÜRKÖZ en iyi sözlü sunum ödülünü kazanmıştır.


Parçacık Teknolojisi Araştırma Grubu, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü tarafından üçüncüsü 12-15 Eylül 2017 tarihleri arasında Kuşadası, Aydın’da düzenlenen Uluslararası Gözenekli ve Toz Malzemeler Sempozyumu (International Porous and Powder Materials Symposium and Exhibition)’na iki adet sözlü ve iki adet poster bildiri ile katılmıştır. Grup adına sempozyuma katılan Doç. Dr. Emine YAĞMUR, ‘Supercapacitor performance of the activated carbons produced from waste tea and lignite mixtures’ başlıklı bildirisini sözlü olarak; Arş. Gör. Dr. Yavuz GÖKÇE, ‘Preparation and characterisation of sericin stabilised silver nanoparticles’ başlıklı bildirisini sözlü olarak ve ‘Synthesis and UV-protecting properties of textiles containing zinc oxide nanoparticles’ başlıklı bildirisini poster olarak; Öğr. Gör. Savaş YAĞLIKÇI ise ‘Effects of Demineralisation Process on the Activated Carbon Prepared from Rawdon Coal’ başlıklı bildirisini poster olarak sunmuştur.

Effects of Demineralisation Process on the Activated Carbon Prepared from Rawdon Coal (Poster sunumu)
(Savaş Yağlıkçı, Yavuz Gökçe, Emine Yağmur, Zeki Aktaş)

Synthesis and UV-protecting properties of textiles containing zinc oxide nanoparticles (Poster sunumu)
(Yavuz Gokce, Merve Turemen, Asli Demir, Tulay Gulumser)

Preparation and characterisation of sericin stabilised silver nanoparticles (Sözlü sunum)
(Yavuz Gokce, Goksen Capar, Zeki Aktas)

Supercapacitor performance of the activated carbons produced from waste tea and lignite mixtures (Sözlü sunum)
(I. Isil Gurten Inal, Yavuz Gokce, Emine Yagmur, Zeki Aktas)

   


28-30 Eylül 2016 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen 3rd International Conference on Recycling and Reuse (RR2016) kongresine Araş. Gör. Dr. Şule CAMCIOĞLU ve Araş. Gör. Baran ÖZYURT aşağıdaki bildiriler ile katılmışlardır.

Sözlü Sunumlar:

►Camcıoğlu, Ş., Doğan, İ. C., Özyurt, B., Hapoğlu, H., “Application of response surface methodology as a new PID tuning method in an electrocoagulation process control case”
►Camcıoğlu, Ş., Özyurt, B., Hapoğlu, H., “MIMO control application for pulp and paper mill wastewater treatment by electrocoagulation”

Poster Sunumlar:

►Özyurt, B., Camcıoğlu, Ş., Hapoğlu, H., “NARX model based nonlinear dynamic system identification of an electrocoagulation process using artificial neural networks”
►Özyurt, B., Camcıoğlu, Ş., Hapoğlu, H., “A consecutive electrocoagulation and electro-oxidation treatment for pulp and paper mill wastewater”

Bu çalışmalardan “A consecutive electrocoagulation and electro-oxidation treatment for pulp and paper mill wastewater” başlıklı çalışma “En İyi Poster Sunumu Ödülü”ne layık görülmüştür.

 

►► KYM 101 Kimya Mühendisliğine Giriş Dersi Poster Sunumları

►► 20 – 23 Kasım 2016 tarihlerinde Birmingham, Birleşik Krallıkta düzenlenen 5th International Conference on Renewable Energy Research and Applications (ICRERA-2016) kongresine Araştırma Görevlisi Dr. İ. Işıl Gürten İnal ‘Waste tea derived activated carbon/polyaniline composites as supercapacitor electrodes’ başlıklı sözlü bildiri ile katılmıştır.

►► 12 – 13 Mart 2015 tarihlerinde İstanbul Teknik Üniversitesi’nde düzenlenen 1. Ulusal Karbon Konferansı’na (1. UKK) Prof. Dr. Burhanettin Çiçek, Prof. Dr. Zeki Aktaş, Doç. Dr. Emine Yağmur, Arş. Gör. Dr. Yavuz Gökçe, Öğr. Gör. Savaş Yağlıkçı ve Arş. Gör. Furkan Soysal, sözlü ve poster bildirilerle katılmışlardır.

►► 2 – 5 Eylül 2014 tarihlerinde Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde düzenlenen 11. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi’ne (UKMK-11) aşağıda adı geçen öğretim üyeleri ve yardımcıları, sözlü ve poster bildirilerle katılmışlardır:

Prof. Dr. Bülent Akay, Prof. Dr. Emine Bayraktar, Prof. Dr. Güzide Çalık, Prof. Dr. Ayla Çalımlı, Prof. Dr. Burhanettin Çiçek, Prof. Dr. Hale Hapoğlu, Prof. Dr. Süleyman Karacan, Prof. Dr. Ali Karaduman, Prof. Dr. Ülkü Mehmetoğlu, Prof. Dr. Tunçer Özdamar, Prof. Dr. Gülay Özkan, Prof. Dr. Serpil Takaç, Prof. Dr. Nuray Yıldız, Doç. Dr. Ayşe Karakeçili, Y. Doç. Dr. Suna Ertunç, Y. Doç. Dr. Emir Şimşek, Arş. Gör. Ceren Atila Dinçer, Arş. Gör. Şule Camcıoğlu, Arş. Gör. Zafer Çıplak, Arş. Gör. Fatih Güleç, Arş. Gör. Ceren Karaman, Arş. Gör. Pınar Kocabaş, Arş. Gör. Baran Özyurt, Arş. Gör. Rahime Songür, Arş. Gör. Furkan Soysal, Arş. Gör. Savaş Yağlıkçı, Arş. Gör. Zeynep Yılmazer Hitit, Uzm. Nilüfer Vural

UKMK-11

Picture 1 of 2

►► Arş. Gör. Yavuz Gökçe ve Arş. Gör. Furkan Soysal 25-27 Haziran 2014 tarihleri arasında, İstanbul Teknik Üniversitesi’nde gerçekleştirilen “2nd International Surface Treatment Symposium” sempozyumuna aşağıdaki bildiriler ile katılmışlardır:

1. Yavuz Gökçe, Emine Yağmur, Zeki Aktaş. Surface Modification of Biomass Based Activated Carbon with Chitosan. 2nd International Surface Treatment Symposium (ISTS 2014), 25-27 June 2014, İstanbul (poster sunum)

2. Furkan Soysal, Berrak Erkmen, Burhanettin Çiçek. Effect of Magetron Sputtering Parameters on the Coating Thickness of Iron and Aluminum. 2nd International Surface Treatment Symposium (ISTS 2014), 25-27 June 2014, İstanbul (poster sunum)

►► Doç. Dr. Ayşe Karakeçili, Arş. Gör. Ceren Atila Dinçer, Arş. Gör. Eda Göz ve Emre Yüksel 20-22 Ocak 2014 tarihleri arasında Caparica Portekiz’de gerçekleştirilen 1st International Symposium on Nanoparticles / Nanomaterials and Applications sempozyumuna aşağıdaki bildiriler ile katılmışlardır:

1. Karakeçili A., Arıkan A., Fabrication of Chitosan/Nanohydroxyapatite Composite Scaffolds for Tissue Engineering Applications, 1st International Symposium on Nanoparticles / Nanomaterials and Applications (ISN2A-2014), 20th-22nd January 2014, Caparica-Portugal (sözlü sunum).

2. Atila Dinçer C., Yıldız N., Aydoğan N., Çalımlı A., Surface Modification and Characterization of Iron Oxide Nanoparticles, 1st International Symposium on Nanoparticles / Nanomaterials and Applications (ISN2A-2014), 20th-22nd January 2014, Caparica-Portugal (sözlü sunum).

3. Semizer E., Karakeçili A., Synthesis of PHBV Nanoparticles and BSA Release Kinetics, 1st International Symposium on Nanoparticles / Nanomaterials and Applications (ISN2A-2014), 20th-22nd January 2014, Caparica-Portugal (sözlü sunum).

4. Yüksel E., Semizer E., Karakeçili A., Preperation and Characterization of EGF loaded PLGA Nanofibrous Membranes, 1st International Symposium on Nanoparticles / Nanomaterials and Applications (ISN2A-2014), 20th-22nd January 2014, Caparica-Portugal (poster sunum).

ISN2A