Anorganik/Organik Teknoloji Araştırma Grubu

GRUBUN ÜYELERİ

• Prof. Dr. Hasip YENİOVA
• Prof. Dr. Ali KARADUMAN
• Doç. Dr. Emine YAĞMUR
• Yard. Doç. Dr. Emir H. ŞİMŞEK

 Doktora Öğrencileri
•Eda ÖZ
•Soner Yağmur

 Yüksek Lisans Öğrencileri
• Nazmiye Karaca
• Mehmet Engin Çelen
• Çiğdem Çelikgöğüs
• Maksat Agacumayev
•M. Kemal GÜLŞEN
•Gökan ESER

ÇALIŞMA KONULARI
• Enerji (Fosil yakıtlar, biyokütle, hidrojen ve yakıt hücreleri)
• Çevre Araştırmaları (Plastik ve petrokimyasal Atıkların değerlendirilmesi)
• Bor (Bor hidrür üretimi, bor hidrürlerden hidrojen üretimi vb.)
• Katalizör Geliştirme (Metalik ve zeolit katalizörler)
• Hidrojen Üretimi ve Depolanması

LİSANSÜSTÜ TEZ ÇALIŞMALARI ve İSİMLERİ

 Doktora
• Plastik Atıkların Sürekli sistemde katalitik pirolizi
Araştırıcı: Melike Kıroğlu, Danışman: Prof. Dr. Ali Y. Bilgesü

Yüksek Lisans
•Doğal Gazdan Hidrojen Üretimi
Araştırıcı: Nazmiye Karaca, Danışman: Doç. Dr.Ali Karaduman
• Doğal Gazdan DME Üretimi
Araştırıcı: Çiğdem Çelikgöğüs, Danışman: Doç. Dr.Ali Karaduman
• Kalsiyum Borat Üretimi
Araştırıcı: M. Engin Çelen, Danışman: Doç. Dr.Ali Karaduman

 SEÇİLMİŞ YAYINLAR

• Karacan, F., Toğrul, T., Photochemical Dissolution of Turkish Lignites in Tetralin at Different Irradiation Power and Reaction Times, Energy Fuels, 21 (4), 2226-2229 (2007).
• Karaduman, A., Şimşek, E.H., Çiçek, B., Bilgesü, A.Y., ” Flash Pyrolysis of Polystyrene Wastes in a Free-fall Reactor under Vacuum” Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, 60 (2), 179-186 (2001).
• Şimşek, E.H., Karaduman, A., Olcay, A., Liquefaction of Turkish coals in tetralin with microwaves, Fuel Processing Technology, 73, 111-125 (2001).
• Karaduman, A., Şimşek, E.H., Çiçek, B., Bilgesü, A.Y., “Thermal Degradation of Polystyrene Wastes in Various Solvents”, Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, 62 (2), 273-280 (2001).
• Mesci N., Şenelt, A., Toğrul, T., Olcay, A., Effect acid treatment on volumetric swelling ratios of coals, Turk J Chem , 25, 287-403(2001)
• Şimşek, E.H., Karaduman, A., Olcay, A., Investigation of dissolution mechanism of six Turkish coals in tetralin with microwave energy, Fuel, 80, 2181-2188 (2001).
• Gürü, M., Bilgesü, A.Y., Pamuk, V., “Production of Oxalic Asid from Sugar Beet Molasses by Formed Nitrogen Oxides”, Bioresource Technology 77, 81-86 (2001).
• Dişbudak, H., Uslu, İ., Bilgesü, A.Y., Gündüz, G., Boron Carbide Deposition on Urania and Urania-Gradolinia Fuels, Nuclear Technology, Vol. 135, 286-294, Sep. (2001).
• Karaduman, A., “Pyrolysis of Polystyrene Plastic Wastes with Some Organic Compounds for Enhancing Styrene Yied”, Energy Sources, 24 (7), 667-674 (2002).
• Karaduman, A., Şimşek, E.H., “Thermal Degradation Mechanism of Low Density Polyethylene Waste in Cyclohexane”, Journal of Polymers and the Environment, 9 (2), 87-92 (2002).
• Karaduman, A., Şimşek, E.H., Koçak, M.Ç., Bilgesü, A.Y., “Use of Cyclohexane as Solvent in Thermal Degradation of Low Density Polyethylene Wastes”, Polymer-Plastics Technology and Engineering, 41(4), 767-776 (2002).
• Alibeyli, R., Yeniova, H., Bilgesü, A.Y., Karaduman, A., “Kinetic Peculiarity of Co-Production of Benzene and Naphthalene from Aromatic Mixture by Thermal Hydrodealkylation”, Petroleum Science and Technology, 20 (1&2) 49-63 (2002).
• Şimşek, E.H., Karaduman, A., Çalışkan, S., Togrul, T., The effect of preswelling and/or pretreatment of some Turkish coals on the supercritical fluid extraction yield, Fuel, 81 503-506 (2002).
• Şimşek, E.H., Karaduman, A., Toğrul, T., The effect of moisture on the liquefaction of some Turkish coals in tetralin with microwave energy, Energy Sources, 24 (7) 675-684, (2002).
• Karaduman A., Koçak M.Ç., Bilgesü A.Y. Flash vacuum pyrolysis of low density polyethylene in a free-fall reactor, Polymer-Plastics Technology and Engineering, 42(2), 181-191 (2003).
• Alibeyli, R., Karaduman, A., Yeniova, H., Ateş, A., Bilgesü, A.Y., “Development of a Polyfunctional Catalyst for Benzene Production from Pyrolsis Gasoline”, Applied Catalyst A: General, 238 (2): 279-287 (2003)

 Yurt Dışı İngilizce Kitap Bölümü:
•Bilgesu, A.Y., Koçak, M.Ç., Karaduman, A. Feedstock Recycling and Pyrolysis of Waste Plastics (Eds. J. Scheirs and W. Kaminsky), Chapter 23. Waste Plastic Pyrolysis in Free-Fall Reactors, John Wiley and Sons Ldt, 2006.

 HALEN YÜRÜTÜLEN PROJELER

• Plastik Atıklardan Kimyasal Ham Madde Üretimi (DPT Projesi, 98-12-07-500)
• Alçak yoğunluk polietilen (AYPE) plastik atıklardan lineer alkol üretimin araştırılması, (Ankara Üniversitesi BAP, 2000.07.05.036)
• Mikrodalga reseptörlerin kömür sıvılaştırmasına etkisi (Ankara Üniversitesi BAP 2002.07.45.001).
• Katalizörlü ortamda UV ışınlarının kömür sıvılaşmasına etkisi (Ankara Üniversitesi BAP 2002.07.45.005).
• Kompozit yakıtlarda polimerizasyon kinetiğine katkı maddelerinin etkisi (Ankara Üniversitesi BAP, 2001.07050042).
• Alkil aromatik bileşiklerin sentetik ve doğal zeolitler üzerinde hidrojenasyonu (Ankara Üniversitesi BAP, 2002.0745010).
• PETKİM ağır aromatik atıklardan naftalin ve dimetilnaftalinlerin üretimi (Ankara Üniversitesi BAP, 2002.07.45.007).
• Alkilbenzen karışımlarından BTX üretimi için katalizör geliştirilmesi (Ankara Üniversitesi BAP,2003.07.45.019).

LABORATUVARLAR

• Anorganik/Organik Teknoloji Araştırma Laboratuvarı