Atık/Yakıt Teknolojisi Araştırma Grubu

Grubun Üyeleri
• Prof. Dr. Ali Karaduman
• Yrd. Doç. Dr. Emir H. Şimşek

 Doktora Öğrencileri
• Mehmet Gökkaya
• Mustafa Al-Hurmizy

 Yüksek Lisans Öğrencileri
• Havva Sarıkaya
• Aysun Özen
• Sümeyye Tol
• Aysima Tunç
• Gamze Özçakır
• Cüneyt Altuntaş
• Ayşe Yeşim Erensayın
• Tuğba Albayrak

Çalışma Konuları
• Fosil yakıtlar ve atıklarının değerlendirilmesi
• Plastik ve petrokimyasal Atıkların kimyasal geri kazanımı
• Plastik atıklar ve biyokütleden yakıt üretimi (Piroliz ve katalitik piroliz)
• Katalizör Geliştirme (Metalik ve zeolit katalizörler)
• Bor çalışmaları (Sodyum Bor hidrür üretimi gibi bor bileşiklerinin üretimi)

Seçilmiş Yayınlar
• Güleç, F., Özen, A., Aydın A., Şimşek, E.H., Karaduman, A. (2017). A kinetic study on methylation of naphthalene over Fe/ZSM-5 zeolite catalysts, Research on Chemical Intermediates, https://doi.org/10.1007/s11164-017-3090-5.
• Güleç, F., Şimşek, E.H., Karaduman, A. (2016). Zr Zsm5 Zeolıt Katalızörlerı Varlıgında 2 Metıl Naftalının Dısproporsıyon Kınetıgı. Gazi Üniversitesi Mühendislik- Mimarlık Fakültesi Dergisi, 31(3), 609-619., Doi: 10.17341/Gummfd.93160 (Yayın No: 3224927)
• Niftaliyeva, A., Güleç, F., Şimşek, E.H., Güllü, M., Karaduman A. (2015). Cu Y Ve La Y Zeolıt Katalızörlerı Üzerınde 2 Metılnaftalının Metılasyon Kınetıgı. Anadolu University Journal Of Science And Technology-A Applied Sciences And Engineering, 16(2), 167, Doi: 10.18038/Btd-A.93009 (Yayın No: 2198028).
• Niftaliyeva, A., Karaduman A. (2015). Y Zeolıt Katalızörünün 2 Metıl Naftalının Dısproporsıyonuna Katalıtık Etkısı. Anadolu University Journal Of Science And Technology- A Applied Sciences And Engineering, 16(2), 275, Doi: 10.18038/Btd-A.55257 (Yayın No: 2195210).
• Çelikgöğüs, Ç., and Karaduman, A., (2015). Thermal-catalytic pyrolysis of polysyrene waste foams in semi-batch reactor, Energy Sources, Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects, 37(23), 2507-2513., Doi: 10.1080/15567036.2011.626492 (Yayın No: 2192999).
• Sezer, M., Bilgesü, A.Y., Karaduman, A., Flash pyrolysis of Silopi asphaltite in a free-fall reactor under vacuum, Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, 82 (1), 89-9, 2008.
• Karaduman, A., Alp, E., Yeniova, H., Alibeyli, R., Poly-functional catalyst development for benzene production from alkyl-aromatic mixture via hydrodealkylation, Petroleum Science and Technology, 25 (4), pp. 479-490, 2007.
• Yeniova, H., Karaduman, A., Alibeyli, R., Isomerization, disproportionation and hydrocracking of 1,3,5- trimethylbenzene and n-decane mixture over natural clinoptilolite zeolites Petroleum Science and Technology, 25 (3), pp. 387-398, 2007.
• Alibeyli R., Karaduman A., Yeniova H., Ateş A., Bilgesü A.Y., Development of a polyfunctional catalyst for benzene production from pyrolysis gasoline, Applied Catalysis A: General, 238 (2), pp. 279-287, 2003.
• Alibeyli, R., Yeniova, H., Koçak, M.Ç., Karaduman, A. Kinetic pecularities of benzene production from the benzene-toluene-xylene fraction of pyrolysis gasoline by catalytic hydrodealkylation at high temperature Petroleum Science and Technology 21 (5-6), pp. 789-803, 2003.
• Karaduman A., Koçak M.Ç., Bilgesü A.Y., Flash vacuum pyrolysis of low density polyethylene in a free-fall reactor, Polymer – Plastics Technology and Engineering, 42 (2), pp. 181-191, 2003.
• Karaduman, A., “Pyrolysis of Polystyrene Plastic Wastes with Some Organic Compounds for Enhancing Styrene Yied”, Energy Sources, 24 (7), 667-674, 2002.
• Karaduman, A., Simsek, E.H., Kocak, M.Ç, Bilgesu, A.Y., Use of cyclohexane as solvent in thermal degradation of low density polyethylene wastes, Polymer – Plastics Technology and Engineering 41 (4), pp. 767-776, 2002.

Kitaplar
• Çalımlı, A., Oğuz, H., Demirel, B., Şimşek, E.H. ve Alıcı, S., (1996), Kimya Mühendisliği Matematiği, A.Ü. Fen Fak. Yayınları, Ankara (134 sayfa).
• Olcay, A., Çiçek, B. ve Şimşek, E.H., (1998), Kimya Mühendisliği Stokiyometrisi, A.Ü.Fen Fak. Yayınları, Ankara (153 sayfa).

Uluslararası Kitap Bölümü (İngilizce)
• Karaduman, A., Chemical Recycling of Household Polymeric Wastes, Household Hazardous Waste Management (Editör: Daniel Mmereki), Intech, ISBN 978-953-51-2910-3, Print ISBN 978-953-51-2909-7. Chapter 3, pp 29-41, 2017.
• Bilgesu, A.Y., Koçak, M.Ç., Karaduman, A., Waste plastic pyrolysis in free-fall reactor, Feedstock Recycling and Pyrolysis of Waste Plastics (Editörs: J. Scheirs and W. Kaminsky), John Wiley & Sons, 23, 605-623, 2006.
• Karaduman, A. and Berber, R., “Simple Model Predictive Control Studies on a batch Polymerization Reactor”, Batch Processing Systems Engineering, ed. G.V. Reklaitis, A.K. Sunol, D.W.T. Rippin and Ö. Hortaçsu, Vol. 143, 838-850, NATO ASI Series, Springer-Verlag, Germany, 1996.

Tamamlanmış Projeler
• Plastik Atıkların Gerikazanımının Araştırılması, Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu, Proje No: 95-25-00-19, 1995
• Plastik Atıkların Gerikazanımın Araştırılması : Çabuk Piroliz Yöntemi, TÜBİTAK Projesi, MİSAK-21/A, Araştırmacı, 1995.
• Plastik Atıklardan Kimyasal Ham Madde Üretimi, DPT Projesi, Proje No: 98-12-07-500, 2003.
• Polisitiren plastik atıkların fotobozundurulması:UV şiddetinin bozunma indeksi ve molekül ağırlığına etkisi, Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu, Proje No: 2000.07.05.026, Araştırmacı, 2002.
• Alçak yoğunluk polietilen (AYPE) plastik atıklardan lineer alkol üretimin araştırılması, Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, Proje No: 2000.07.05.036, 2002.
• PETKİM ağır aromatik atıklardan naftalin ve dimetilnaftalinlerin üretimi, Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP), Proje No: 2002.07.45.007.
• Alkilbenzen karışımlarından BTX üretimi için katalizör geliştirilmesi, Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP), Proje No: 2002.07.45.019.
• Metal Yüklü Zeolit Katalizörler Üzerinde 2-Metilnaftalinden 2,6-Dimetilnaftalin Üretimi, TÜBİTAK, Proje No: 112M297, 2012-2015.
• Kömür katranı naftalin yağı fraksiyonunun zeolit katalizörlü metilasyonu ile mono ve di-metil naftalinlerin üretimi, BAP, Proje No: 15B0443009, 2015-2017.

ATEKLAB Görüntüleri