Biyoteknoloji Araştırma Grubu

GRUBUN ÜYELERİ
•Prof. Dr. Ülkü MEHMETOĞLU
•Prof. Dr. Emine BAYRAKTAR
•Prof. Dr. Afife GÜVENÇ

Doktora Öğrencileri
• Arş.Gör. Rahime SONGÜR
• Berçem ELDELEKLİOĞLU

Yüksek Lisans Öğrencileri
• Pınar AK
• Günay BAYDAR

I. ARAŞTIRMA ALANLARI

Ø Fermentasyon Prosesleri
-Organik asit, Amino Asit, Antibiyotik Üretimi
-Ekstraktif Fermentasyon,
Ø Biyoreaktörlerin Matematik Modellenmesi
Ø Enzimatik ve Mikrobiyal Biyotransformasyon
-Amino Asit ve Aroma Maddelerinin Üretimi,
-Enantiyomerik Saflıkta İlaç Etken Maddelerinin Üretimi
-Tat ve Koku Esterlerinin Üretimi
-Ekstraktif Biyotransformasyon
Ø Biyoproses Ayırma İşlemleri
-Reaktif Ekstraksiyon,
-Ters Misel Sistemler
-Gaz Hidrat Yöntemi
Ø Süperkritik CO2 Teknolojisinin Biyokimyasal Sistemlere ve Tepkimelere Uygulanması
-Fermentasyon Ürünlerinin Ekstraksiyonu
-Doğal Maddelerden Ekstraksiyon
-Tat Esterlerinin Enzimatik Üretimi
Ø Ses Ötesi Dalgaların (Ultrasonikasyon) Biyokimyasal Tepkimelere Uygulanması
Ø Bitki Hücre Kültür Süspansiyonları ile Biyokimyasal Üretimi
Ø Çevresel Atıkların Temizlenmesi
-Biyokimyasal Yöntemlerle
-Süperkritik CO 2 ile

II. DEVAM EDEN PROJELER
1. Farmakolojik açıdan önemli a -hidroksi ketonların enzim ve mikroorganizmaların katalizlediği tepkimelerle üretimi (Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü Projesi 36, 2002)
2. 1-fenil 1-propanolün enzimatik ve mikrobiyal hücre biyokatalizörlüğünde  enantiyoseçimli esterleşme tepkimeleriyle kinetik resolüsyonu” Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Projesi (Proje no 162), 2005-
3. Rasemik Benzoinden Lipaz Katalizli Transesterleşme Tepkimesi ile Optikçe Saf Benzoin Üretimi” TÜBİTAK Projesi (MAG 104K148),2005-
4. Asmada in vivo ve in vitro Koşullarda Resveratrol Üretim Veriminin Abiyotik Uyarıcılar ile Arttırılması”, Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü Araştırma Projesi, Proje Yöneticisi, 2005-163.

III. DEVAM EDEN DOKTORA ve YÜKSEK LİSANS TEZLERİ

Doktora Tezleri
• Biyokatalitik Olarak Enantiyomerik Saflıkta a-Hidroksi Keton Üretim Prosesinin Geliştirilmesi (Çiğdem Babaarslan)

Yüksek Lisans Tezleri
1. Kiral alkollerin lipaz enzimi ile kinetik resolüsyonu
2 . Fuzel Yağından Asetat Esterlerinin Süperkritik CO2 ile
Enzimatik Üretimi

IV. SEÇİLMİŞ YAYINLAR
1. Abuhamed, T, Bayraktar, E, Mehmetoğlu, T. and Mehmetoğlu, Ü, “ Kinetics Model for Growth of Pseudomonas putida F1 During Benzene, Toluene and Phenol Biodegradation”, Process Biochemistry ,39, 983-988, ( 2004).
2. Abuhamed, T, Bayraktar, E, Mehmetoğlu, T. and Mehmetoğlu, Ü, “ The Biodegradation of Benzene, Toluene and Phenol in a Two-phase System”, Biochemical Engineering Journal, 19, 137-146, (2004 ).
3. İ.S. Şanal, A. Güvenç, U. Salgın, Ü. Mehmetoğlu, A. Çalımlı, 2004. “Recycling of Apricot Pomace by Supercritical CO2 Extraction”, The Journal of Supercritical Fluids (baskıda). (SCI)
4. A., Güvenç, Ü.,Mehmetoğlu, T., Mehmetoğlu, 2004. “Effects of Operational Parameters and Ultrasonic Pretreatment on Supercritical CO 2 Extraction of Diesel Fuel From Soil”, Energy Sources , 26(1), 77-82.
5. Döker, O., Salgın, U., Şanal, İ., Mehmetoğlu, Ü. and Çalımlı, A., 2004. Modeling of extraction of ß-carotene from apricot bagasse using supercritical CO 2 in packed bed extractor, The Journal of Supercritical Fluid, 28, 111-119.
6. Salgın U, Üstün A.S., Mehmetoğlu Ü. and Çalımlı A., 2002. “Supercritical Fluid Extraction of Secondary Plant Metabolites from Capsicum annuum L.”, Technology of Health Care (International Journal of Health Care Engineering), 10 (3,4), 357-359.
7. Koparan,A., Güvenç,A., Kapucu,N., Mehmetoğlu,Ü. ve Çalımlı,A ., 2001. “Separation Process of Citric Acid with Tertiary Amines / Diluents in Supercritical CO 2 ” , Turkish Journal of Chemistry , 25(4), p.477-484.
8. Babaarslan, Ç., Abuhamed, T., Tekeli, A., Mehmetoğlu, T., Mehmetoğlu, Ü.,2003, “Biodegradation of BTEX Compounds by a Mixed Culture Obtained from Petroleum Formation Water”, Energy Sources, 25, 7, 733-742.
9. N., Kapucu, A., Güvenç, H., Kapucu, Ü., Mehmetoğlu, and A., Çalımlı, 2003. “Lipase Catalyzed Synthesis of Oleyl Oleate : Optimization by Response Surface Methodology” , Chemical Engineering Communications , 190, No:5-8, 779-796.
10. A., Güvenç, N. Kapucu, E., Bayraktar,and Ü., Mehmetoğlu, 2003. Optimization of The Enzymatic Production of Isoamyl Acetate with Novozym 435 from Candida antarctica, Chemical Engineering Communications , 190, No:5-8, 948-961.
11. Döker,O. Bayraktar,E., Mehmetoğlu,Ü. and Çalmlı,A., “Production of Iron-Cobalt Compound Nanoparticles using Reverse Micellar System”, Rev. Adv. Mater. Sci. 5, 34-40, (2003).
12.Çelik,D.,Bayraktar,E. And Mehmetoğlu,Ü.,“Biotransformation Of 2-Phenylethanol To Phenylacetaldehyde In A Two-Phase Fed-Batch System”, Biochemical Engineering Journal, 17, 5-13, (2003).
13. AbuHamed,T., Bayraktar,E. Mehmetoğlu,T. and Mehmetoğlu,Ü. “Substrate Interactions During The Biodegradation of Benzene, Toluene And Phenol Mixtures” Process Biochemistry, 39, 27-35. ( 2003).
14. Kapucu,N., Guvenç,A., Kapucu,H., Mehmetoğlu,Ü. and Çalımlı,A., 2003. “Lipase Catalyzed Synthesis of Oleyl Oleate : Optimization by Response Surface Methodology” , Chemical Engineering Communications, 190, 779-796.
15. Guvenç,A., Kapucu, N., Bayraktar,E. and Mehmetoğlu,Ü. 2003. “Optimization of The Enzymatic Production of Isoamyl Acetate with Novozym 435 from Candida antarctica”, Chemical Engineering Communications, 190 , 5-8, 948-961.
16. A.Güvenç, N.Kapucu and Ü.Mehmetoğlu, 2002 . “The Production of Isoamyl Acetate Using Immobilized Lipases in Solvent-free System”, Process Biochemistry, 38, 379-386.
17. Ateş,S., Dingil, N., Bayraktar, E., Mehmetoglu, Ü. 2002., “Enhancement of Citric Acid Production using Silicone Oil by Immobilized and Freely Suspended Aspergillus niger” , Process Biochemistry, 38, 433-436.
18. Güvenç, A., Kapucu, N. and Mehmetoğlu, Ü., 2002. “The Production of Isoamyl Acetate Using Immobilized Lipases in Solvent-free System”, Process Biochemistry, 38,379-386.
19. Kılıç,M., Bayraktar E., Ateş S., Mehmetoglu Ü., 2002. “Investigation of Extractive Citric Acid Fermentation Using Response-surface Methodology”, Process Biochemistry, 37 , 759-767.
20. A. Koparan, A. Güvenç, N. Kapucu, Ü., Mehmetoğlu, ve A. Çalımlı, 2001, “Separation process of citric acid with tertiary amines / diluents in supercritical CO 2 ” , Turkish Journal of Chemistry , 25(4), p.477-484.
21. Tik, N., E. Bayraktar and Ü. Mehmetoğlu, 2001 . “In-situ Reactive Extraction of Lactic Acid from Fermentation Media” J.Chem. Technol. Biotechnol., 76, 764-768.
22. Kahya,E., Bayraktar E. and Mehmetoğlu Ü., 2001. “Optimization of Process Parameters for the Reactive Lactic Acid Extraction”, Turkish Journal of Chemistry, 25 , 223-230.
23. Bayraktar, E., Mehmetoğlu Ü., 2001 .“Back Mixing and Liquid Hold-up Up-flow Packed Bed Bioreactor”, Chemical Engineering Communications, 185 , 125-140.
24. Bayraktar,E., 2001.“Response Surface Optimization of the Separation of DL- Typtophan Using an Emulsion Liquid Membrane”, Process Biochemistry, 37, 169-175.
25. Kapucu, H., Gülsoy, N.,and Mehmetoğlu, Ü., 2000. Disruption and protein release kinetics by ultrasonication of Acetobacter peroxydans cells, Biochemical Engineering Journal, 5, 1, 57-62.
26. Kapucu,N,. Güvenç A., Mehmetoğlu Ü., and Çalımlı A., 1999. “Reactive Extraction of Organic Acids by Supercritical CO 2 ”, Reviews in Chemical Engineering, 15, 4, 233-243.
27. Güvenç A., Mehmetoğlu Ü., Çalımlı A.,. 1999. “Supercritical CO 2 Extraction of Ethanol”, Turkish Journal of Chemistry, 23(3), p.285-291.
28. Bayraktar,E., Mehmetoğlu Ü., 2000. “Production of Citric Acid Using Immobilized Conidia of Aspergillus niger ”, Applied Biochemistry and Biotechonology, 87 , 2, 117-125.
29. Güvenç, A., Mehmetoğlu, Ü., Çalımlı, A., 1998. “ Supercritical CO 2 Extraction of Ethanol from Fermentation Broth in a Semicontinuous System “, J.Supercritical Fluids, 13, 325-329.
30. N. Kapucu, A.Güvenç, Ü.Mehmetoğlu, A.Çalımlı, 1999. Reactive extraction of organic acids by supercritical CO 2 , Reviews in Chemical Engineering , 15(4), 233-243.
31. A. Güvenç, Ü. Mehmetoğlu, A. Çalımlı, 1999. Supercritical CO 2 extraction of ethanol, Turkish Journal of Chemistry ,23(3), p.285-291.
32. Bayraktar E., Çiçek B.and Mehmetoğlu Ü., 1999. “Mathematical Modelling of a Packed Bed Bioreactor for the Citric Acid Production”, Reviews in Chemical Engineering, 15 ,4, 279-292.
33. Kapucu, H. and Mehmetoğlu, Ü., 1999. “The effects of Bioprocess Parameters on the Yield in Extractive Ethanol Fermentation”, Reviews in Chemical Engineering, 15, 4, 307-318.

V. LABORATUVARLAR
• Araştırma Laboratuvarı
• Biyoteknoloji Araştırma Laboratuvarı
• Süperkritik Akışkan Teknolojisi Laboratuvarı
• Yeni Yeknolojiler Laboratuvarı