Endüstriyel Biyoteknoloji Araştırma Grubu

GRUBUN ÜYELERİ
• Prof. Dr. Güzide ÇALIK
• Prof. Dr. Tunçer H. ÖZDAMAR
• Lisans-üstü Öğrencileri

ÇALIŞMA KONULARI

Biyokimyasal ve kimyasal reaksiyon mühendisliği kapsamında;
• Rekombinant enzim üretimi
• Rekombinant terapatik protein üretimi
• Rekombinant amino asit üretimi
• Metabolik yolizi mühendisliği
• Reaktör mühendisliği


LİSANSÜSTÜ TEZ ÇALIŞMALARI ve İSİMLERİ

Aşağıdaki projeler çerçevesinde Doktora ve Yüksek Lisans konuları oluşturulmuş ve yürütülmektedir.

SEÇİLMİŞ YAYINLAR

• Çalık,G., Vural,H., Özdamar,T.H., 1997. Bioprocess Parameters and Oxygen Transfer Effects in Growth of Pseudomonas dacunhae for L-Alanine Production, Chemical Engineering Journal, 65, 109-116.
• Çalık, P., Çalık, G., and Özdamar, T.H., 1998. Oxygen Transfer Effects in Serine Alkaline Protease Fermentation by Bacillus licheniformis: Use of Citric Acid as the Carbon Source, Enzyme and Microbial Technology. 23, 451-461.
• Takaç, S., Çalık, G., Mavituna, F., and Dervakos, G., 1998. Metabolic Flux Distribution for the Optimised Production of L-Glutamate, Enzyme and Microbial Technology, 23, 286-300.
• Çalık, G., Savaşçı, H., Çalık, P., and Özdamar, T.H., 1999. Growth and K-Carrageenan Immobilisation of Pseudomonas dacunhae for L-Alanine Production, Enzyme and Microbial Technology. 24, 67-74.
• Çalık, P., Çalık, G., Takaç, S., and Özdamar, T.H., 1999. Metabolic Pathway Analysis for Serine Alkaline Protease Fermentation by Bacillus licheniformis in a defined medium: Effects of the oxygen Transfer Rate, Biotechnology & Bioengineering, 64(2), 151-167.
• Çalık, P., and Özdamar, T.H., 1999. Mass Flux Balance-Based Model and Metabolic Pathway Analysis for Serine Alkaline Protease Synthesis by Bacillus licheniformis, Enzyme and Microbial Technology, 24(10), 621-635.
• Çalık, P., Takaç, S., Çalık, G., Özdamar,T.H., 2000. Serine Alkaline Protease Overproduction Capacity of Bacillus licheniformis, Enzyme and Microbiol Technology, 26(1), 45-60.
• Çalık, P., Çalık, G., Özdamar,T.H., 2000. Oxygen Transfer Strategy and its Regulation Effects in Serine Alkaline Protease Production by Bacillus licheniformis, Biotechnology & Bioengineering 69(3), 301-311.
• Çalık, P., Çalık, G., Takaç, S., Özdamar,T.H., 2000. Metabolic Flux Analysis for Serine Alkaline Protease Production , Enzyme and Microbial Technology, 27(10), 793-805.
• Çalık, P., and Özdamar, T.H, 2001. Carbon sources affect metabolic capacities of Bacillus species for the production of industrial enzymes : theoretical analyses for serine and neutral proteases and ?-amylase, Biochemical Engineering Journal, 8(1), 61-81.
• Çalık, P., Çalık, G., Özdamar,T.H, 2001. Bioprocess Development for Serine Alkaline Protease Production, Reviews in Chemical Engineering, 17, Suppl. 1-62.
• Çalık, G.,Ünlütabak, F., Özdamar, T.H., 2001. Product and By-product distribution in glutamic acid fermentation by Brevibacterium flavum: Effects of the oxygen transfer, Biochemical Engineering Journal, 9, 91-101.
• Çalık, P., and Özdamar, T.H., 2002. Metabolic Flux Analysis for Therapeutic Protein Productions and Hypothesis to New Therapeutic Strategies in Medicine, Biochemical Engineering Journal, 11(1), 49-68.
• Çalık, P., and Özdamar, T.H., 2002. Metabolic Flux Analysis for industrial microorganisms: A review, Reviews in Chemical Engineering, 18(6), 553-596.
• Çalık, P., Bilir, E., Çalık, G., Özdamar,T.H, 2002. Influence of pH conditions on metabolic regulations in serine alkaline protease production by Bacillus licheniformis, Enzyme and Microbial Technology, 31, 685-697.
• Çalık, P., Özçelik-Şenver, İ., Çalık, G., Özdamar,T.H., 2002. Separation of serine alkaline protease of B.licheniformis by ion-exchange from ultrafiltrated fermentation broth, Biochemical Engineering Journal, 12(3), 193-204.
• Çalık, P., Bilir, E., Çalık, G., Özdamar,T.H, 2003. Bioreactor operation parameters as tools for metabolic regulations in fermentation processes: Influence of pH conditions. Chemical Engineering Science, 58(3), 759-766.
• Çalık, P., Bayram, A., and Özdamar, T.H., 2003. Regulatory effects of alanine group amino acids on serine alkaline protease production by recombinant Bacillus licheniformis. Biotechnology and Applied Biochemistry, 37, 165-171.

HALEN YÜRÜTÜLEN PROJELER

• Rekombinant L-fenil alanin üretimi – TÜBİTAK- MİSAG
• Rekombinant -interferon üretimi- DPT-TÜBİTAK
• Rekombinant proteaz üretimi- DPT-TÜBİTAK
• Rekombinant-insan büyüme hormonu üretimi- TÜBİTAK- BAYG BDP

LABORATUVARLAR
• Biyokimya Mühendisliği Laboratuvarı
• Kinetik (Endüstriyel Biyoteknoloji) Laboratuvarı
• Genetik Mühendisliği Laboratuvarı