Nanoteknoloji Araştırma Grubu

GRUBUN ÜYELERİ
• Prof. Dr. Burhanettin ÇİÇEK

Doktora Öğrencileri
• Akif SESLİ
• Arş. Gör. Furkan SOYSAL
• Öğr. Gör. Savaş YAĞLIKÇI

Yüksek Lisans Öğrencileri
• Berrak ERKMEN
• Melike GÜLER
• Merve ULUPINAR

ÇALIŞMA KONULARI
• Karbon Nanotüp ve Fulleren Üretimi
• Kimyasal Tepkime Kinetiği
• Reaktif Akışların Modellenmesi
• Elektrik Ark Boşalımı ve Kimyasal Buhar Çökeltimi
• Fulleren Esaslı Kimyasalların Sentezi
• Nanomalzemelerin Adsorpsiyon Özellikleri

DEVAM EDEN PROJELER
“Karbon Nanotüp Oluşum Kinetiğinin İncelenmesi”, BAP
• “Karbon Nanotüp Üretimi için Hibrit Yöntem Geliştirilmesi ve Üretim Kinetiklerinin İncelenmesi “, TÜBİTAK 104M363

LİSANSÜSTÜ TEZ ÇALIŞMALARI ve İSİMLERİ

Doktora Tezleri
• —

Yüksek Lisans Tezleri
• Kimyasal Buhar Çökeltimi ve Buhar Fazı Sentezi Yöntemleri ile Karbon Nanotüp Üretiminin İncelenmesi, Temmuz 2009
Araştırmacı: Furkan SOYSAL, Danışman: Doç. Dr. Burhanettin ÇİÇEK
• Sürekli Karbon Nanotüp Üretimi, Ağustos 2007
Araştırmacı: İbrahim MUTLAY, Danışman: Doç. Dr. Burhanettin ÇİÇEK
• Katodik Depozitlerden Fulleren ve Nanotüp Üretimi
Araştırmacı: Mustafa OYMAEL, Danışman: Doç. Dr. Burhanettin ÇİÇEK
• Plasma İsleri ve Nanomalzemelerin Adsorpsiyon Özellikleri, Ağustos 2005
Araştırmacı: Sinan OK (ODTÜ), 2. Danışman: Doç. Dr. Burhanettin ÇİÇEK
• Kimyasal Buhar Biriktirme Metodu ile Nanotüp Üretimi, 2004
Araştırmacı: Umut Barış AYHAN (ODTÜ) , 2. Danışman: Doç. Dr. Burhanettin ÇİÇEK
• Borusal Reaktörde Fulleren Üretimi, Temmuz 2003
Araştırmacı: Akif SESLİ, Danışman: Doç. Dr. Burhanettin ÇİÇEK

SEÇİLMİŞ YAYINLAR
• Kenar, A., Yuzer, D., Nazır, H., Cicek, B., “A New Ion Selective PVC Coated Graphite Rod Electrode Based on 4-Amino- Benzo-15-Crown-5- Derivatives of Fullerene”, Reviews in Analytical Chemsitry, 26, 219-228, 2007
• Goktas, H., Ayhan, U.B., Gunduz, G., Disbudak, H., Eryılmaz, E., Oke, G., Cicek, B., Somer, B., “Synthesis of Carbon nanotubes by a plasma based pulsed electron beam generator”, Physica  Scripta, T123, 145-147, 2006
• Sesli, A., Cicek, B., Oymael, M., “Fullerene Production in a Graphite Tubular Reactor”, Fullerenes Nanotubes and Carbon Nanostructures 13, 1, 2005
• Cicek, B., “Effect of Residence Time on Fullerene Yield”, Fullerene Science and Technology 9, 63, 2001
• Cicek, B., Kenar, A., Nazır, H., “Simultaneous Determination of C60 and C70 Fullerenes by a Spectrophotometric Method”, Fullerene Science and Technology 9, 103, 2001

LABORATUVARLAR
•Nanoteknoloji Laboratuvarı I