Partikül Teknolojisi Araştırma Grubu

GRUBUN ÜYELERI
• Prof. Dr. Zeki AKTAŞ
• Doç. Dr. Emine YAĞMUR

Doktora Ögrencileri
• Arş. Gör. İffet Işil GÜRTEN İNAL
• Arş. Gör. Yavuz GÖKÇE

Yüksek Lisans Ögrencileri
•—

ÇALISMA KONULARI
• Adsorpsiyon
• Köpük Flotasyonu
• Aglomerasyon
• Agir Ortam Ayirmasi
• Ekstraksiyon/Süperkritik Ekstraksiyon
• Kati-Sivi Karisimlarinin Reolojisi
• Görüntü (Image) Analizi
• Gözenekli Katılar
• Aktif Karbon Üretimi
• Mikrodalga Enerjisi Uygulamaları

LISANSÜSTÜ TEZ ÇALISMALARI

Yüksek Lisans Tezler
• İ.Işıl Gürten, 2008, Çay atığından adsorpbent üretimi ve üretilen adsorbentin adsorpsiyon özelliklerinin incelenmesi
Danisman: Prof. Dr. Zeki AKTAS

• Yavuz Gökçe, 2008, Kitosan Nanoparçacıklarının Sentezi
Danisman: Prof. Dr. Zeki AKTAS

• Sıla BAL, 2007. Isıl işlem görmüş kömürlere MTBE’nin Adsorpsiyonu
Danisman: Prof. Dr. Zeki AKTAS

• Ebru KOÇAK, 2004. Kati-Sivi Karisimlarinin Reolojik Davranislarinin Incelenmesi
Es Danisman: Doç. Dr. Zeki AKTAS

• Meryem OZMAK, 2003. Zonguldak Kömürünün Köpük Flotasyonuna Yüzey Aktif Maddelerin Etkileri
Danisman: Doç. Dr. Zeki AKTAS

• S. Sule KAFKAS (Pembegül), 2003. Anilin ve 2,4,6-Triklorfenolün Degisik Adsorplayicilara Adsorpsiyonunun Incelenmesi
Danisman: Doç. Dr. Zeki AKTAS

• F. Çigdem COLDUROGLU, 2002. Zonguldak Bitümlü Kömürünün Köpük Flotasyonuyla Iyilestirilmesi
Danisman: Doç. Dr. Zeki AKTAS

• U. Derya TURSUN, 2002. Organik Bilesiklerin Farkli Adsorbentlere Adsorbsiyon Davranislarinin Incelenmesi
Danisman: Doç. Dr. Zeki AKTAS

SEÇILMIS YAYINLAR

• Z. Aktas, J. J. Cilliers and A.W. Banford, “Dynamic froth stability: particle size, airflow rate and conditioning time effects” International Journal of Mineral Processing, Baskıda, 2008.
• B. Cengiz, Y. Gokce, N. Yildiz, Z. Aktas, A. Calimli, “Synthesis and Characterization of Hydroxyapatite Nanoparticles”  Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, Baskıda, 2008.
• S.B. Menceloglu, A. Taralp, Z. Aktas , Y. Yurum “Lyophilization-induced structural changes in solvent-swollen and supercritical carbon dioxide treated low-rank Turkish coals and characterization of their extracts” Energy& Fuels 19 (3): 1056-1064 MAY-JUN, 2005.
• E. Yagmur, E. Simsek , Z. Aktas , T. Togrul, “ Effect of Demineralization Process on The Liquefaction of Turkish Coals in Tetralin with Microwave Energy: Determination of Particle Size Distribution and Surface Area “, Fuel, 84, pp. 2316-2323, 2005.
• K. Hadler, Z. Aktas, J.J. Cilliers, “The Effects of Frother and Collector Distribution on Flotation Performance”, Minerals Engineering, 18, 171-177, 2005.
• D. Elçin, M. Eken, Z. Aktas, S. Çetinkaya, B. Sakintuna, Y. Yürüm, ” Effect of g-irradiation on the structure of activated carbons produced from Turkish Elbistan Lignite”, Radiation Physics and Chemistry, 73, 263-271, 2005.
• N. Yildiz, Z. Aktas and A. Calimli, “ Sulphuric Acid Activation of a Calcium Bentonite ”, Particulate Science and Technology, 22, pp. 21-33, 2004.
• A. W. Banford and Z. Aktas , “ The Effect of Reagent Addition Strategy on the Performance of Coal Flotation ”, Minerals Engineering, 17, pp.745-760, 2004.
• Caglar Citir, Zeki Aktas , Ridvan Berber, “ Off-line Image Analysis for Froth Flotation of Coal ”. Computers and Chemical Engineering, 28, pp. 625-632, 2004.
• N. Yildiz, M. Erol, Z. Aktas and A.Çalımlı, ” Adsorption of Aromatic Hydrocarbons on BTEA- Bentonite “. Adsorption Science and Technology, Vol:22, No: 2, pp.145-154, 2004.

YÜRÜTÜLEN PROJELER

• ‘Çay Fabrikası Atıklarından Aktif Karbon Üretimine Mikrodalga Enerjisinin Etkisi’, TUBITAK, 2007-2009.
• ‘Çay Atığından Aktif Karbon Üretimi ve Karakterizasyonu’, Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Müdürlüğü, 2007–2008.
• ‘Kömürlerin Isıl İşlemi Sırasında Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinin Değişimi’, Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Müdürlüğü, 2005–2007.
• Kömürlerin Isil Islemi Sirasinda Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinin Degisimi,BAP Proje no: 2005-0745 037, Kasim/2005-…
• Nano yapidaki kitosan, hidroksiapatit ve kompozitlerin sentezi ve parçacik karakterizasyonu, TÜBITAK, Ekim/2005-…

HİZMETLER

LABORATUVARLAR
• Arastirma Laboratuvari
• Partikül Teknolojisi Laboratuvari