Proses Kontrol Araştırma Grubu

GRUBUN ÜYELERİ
• Prof. Dr. Hale HAPOĞLU
• Prof. Dr. Süleyman KARACAN
• Prof. Dr. Gülay ÖZKAN
• Prof. Dr. Bülent AKAY
• Prof. Dr. Zehra ZEYBEK
• Y. Doç. Dr. Suna ERTUNÇ

Doktora Öğrencileri
• Arş. Gör. Zeynep YILMAZER
• Arş. Gör. Şule CAMCIOĞLU
• Arş. Gör. Baran ÖZYURT
• L. Canan PEKEL
• Ayşe AKPINAR
• İsmail BAYRAM
• Ekrem Oğuz ÜLKER

ÇALIŞMA KONULARI

• Biyoreaktör İşletim Parametrelerinin Optimizasyonu, Modellenmesi ve Kontrolu
• Kademeli ve Dolgulu Damıtma Kolonlarının Matematiksel Modellenmesi ve Kontrolu
• Geri Karıştırmalı ve Borusal Reaktörlerde pH ve Derişim Kontrolu
• Polimerizasyon reaktörlerinin dinamik modellenmesi, Optimizasyonu ve Kontrolu
• Boya endüstrisinin atık suların kimyasal yolla arıtılması ve pH kontrolu

LİSANSÜSTÜ TEZ ÇALIŞMALARI ve İSİMLERİ

Doktora
• Semin ALTUNTAŞ
• Havva BOYACIOĞLU

Yüksek Lisans
• Ön Çekime Uğramış Tekstil İplik Üretim Prosesi İşletme Koşullarının Ürün Kalitesine Etkisi, Ankara Üniversitesi, 2001.
Araştırmacı: G. Ürkmez
• Doğrusal Olmayan Dinamik Matris Kontrolün Bir Nötralizasyon Prosesine  Uygulanması, Ankara Üniversitesi, 2004
Araştırmacı: Ahmet ÜSER
• Polimer Reaktörüne Jenerik Model  Kontrolün uygulanması, Ankara Üniversitesi, 2005
Araştırmacı: Öznur TEKİN
• Sürekli Karıştırmalı Polimerizasyon  Reaktörüne  Çok Değişkenli Kontrol Algoritmasının Uygulanması, Ankara Üniversitesi, 2005
Araştırmacı: İlkay Çalışkan
• Bir Bioreaktöre Yapay Sinir Ağının Uygulamaları, Ankara Üniversitesi, Devam ediyor
Araştırmacı: Tufan Mete
• Polistiren Üretimine Yapay Sinir Ağı Temelli Model Öngörülü Kontrolün Uygulanması, Devam ediyor
Araştırmacı: Erkin Etike
• Kesikli Bir Biyoreaktörde Genetik Algoritma İle Fuzzy Kontrol
Araştırmacı: Suna AHİOĞLU
• Beyaz Kutu Modeli Kullanan Doğrusal Olmayan Kendinden Ayarlamalı PID Kontrol Algoritmasının Bir Nötralizasyon Prosesine Uygulanması
Araştırmacı:Yaprak DURAK
• Doğrusal Olmayan Dinamik Matris Kontrolün Bir Nötralizasyon Prosesine Uygulanması
Araştırmacı: Ahmet ÜSER

SEÇİLMİŞ YAYINLAR

• Özkan, G., Üser, A., Hapoglu, H., Alpbaz, M., Experimental application of linear/nonlinear dynamic matrix control to a reactor of limestone slurry titrated with sulfuric acid, Chemical Engineering Journal, Volume 137, Issue 2, 1 April 2008, Pages 320-327
• Karacan S., Hapoğlu H., Cabbar Y., Alpbaz M. (1997), “Pole Placement Self Tuning Control for Packed Distillation Column”, Chemical Engineering and Processing, 36, 309-315 (SCI)
• Çağlayan N., Karacan S., Hapoğlu H., Alpbaz M. (1997), “Application of Optimal Adaptive Control Based on Generalized Minimum Variance to a Packed Distillation Column” Computers and Chemical Engineering, 21, 607-612, (SCI)
• Alpbaz M., Bursalı N., Ertunç S., Akay B. (1997) “Application of a Statistical Technique to the Production of Saccharomyces cerevisiae (Baker’s Yeast)”Biotechnology and Applied Biochemistry, 26, 91- 96 (SCI)
• Zeybek Z., Abilov A.G., Alpbaz M. (1997), “Optimization Strategies of Gas/Liquid Mass Transfer in Mechanically Agitated Tanks” Institution of Chemical Engineers, IChemE, 7, A, 480-486 (SCI)
• Karagöz A.R., Özkan G., Erdoğan S., Alpbaz M. (1997), “Modelling, Optimization and Control of Batch Polimerization Reactor of Styren” Control and Computers 25, 1, 21-26 (SCI)
• Özkan G., Hapoğlu H.,Alpbaz M. (1998), “Generalized Predictive Control of Optimal Temperature Profiles in a Polystyrene Polymerization Reactor” Chemical Eng.. and Processing,37,125-139 (SCI)
• Alpbaz M., Hapoğlu H., Güresinli Ç. (1998), “Application of Nonlinear Generalised Minimum Variance Control to a Tubular Flow Reactor” Computers and Chemical Engineering, 22, 839-842 (SCI)
• Karacan S., Hapoğlu H., Alpbaz M. (1998) “Generalized Predictive Control to a Packed Distillation Column for Regulatory Problems” Computers and Chemical Engineering, 22, 629-632 (SCI)
• Karacan S., Cabbar Y., Alpbaz M., Hapoğlu H. (1998), “The Steady-State and Dynamic Analysis of Packed Distillation Column Based on Partial Differential Approach” Chemical Engineering and Processing, 37, 379-388 (SCI)
• Özkan G., Hapoğlu H., Alpbaz M. (1998), “Identification and Nonlinear Pole Placement Self Tuning PID Control of a Jacketed Well Mixed Reactor”Chemical Engineering Communications, 170, 199-215 (SCI)
• Erdoğan S., Özkan G., Alpbaz M. (1998), “Self-Tuning Control of Batch Polymerization Reactor” Journal of Chemical Engineering of Japan, 31, 4, 499-505 (SCI)
• Karacan S., Alpbaz M., Hapoğlu H.,Cabbar Y., Abilov A.G., Pamuk V. (1998), “Systematic Construction of Dynamic Models for Packed Distillation Columns” International Journal of Modelling and Simulation, Vol. 19, No:3,226-235. (SCI)
• Hapoğlu H., Karacan S., Cabbar Y., Balas C., Alpbaz M. (1999), “Application of Multivariable Generalized Predictive Control to a Packed Distillation Column”Chemical Engineering Communication, 174, 61-84. (SCI)
• Yüce S., Hasaltun A., Erdoğan S., Alpbaz M. (1999), “Temperature Control of a Batch Polymerization Reactor I” Trans IChemE, Vol 77, Part A, July, 413- 420 (SCI)
• Karagöz A.R., Hapoğlu H., Alpbaz M. (2000), “Generalized Minimum Variance Control of Optimal Temperature Profiles in a Poly-styrene Polymerization Reactor” Chemical Engineering and Processing, Vol. 39, 253-262. (SCI)
• Karacan S., Hapoğlu H., Alpbaz M. (2001), “Application of Optimal Adaptive Generalized Predictive Control to a Packed Distillation Column” Chemical Engineering Journal, Vol. 84, 389-396 (SCI)
• Hapoğlu H., Özkan G., Alpbaz M. (2000), “Optimal Temperature Control in a Batch Polymerisation Reactor Using Nonlinear Generalised Predictive Control” Chemical Engineering Communications,183,155-185 (SCI)
• N.Bursalı, B. Akay, S. Ertunç, H. Hapoğlu and M. Alpbaz (2001), “New Tuning Method for Generalized Predictive Control of the Production of S.cerevisiae” Food and Bioproduct Processing,Vol. 79, 27-34. (SCI)
• G. Özkan, Ş. Özen, S. Erdoğan, H. Hapoğlu and M. Alpbaz (2001), “Nonlinear control of polymerization reactor” Computers and Chemical Engineering, Vol. 25, 757-763 (SCI)
• N. Bursalı, , S. Ertunç, B. Akay, V. Pamuk, H. Hapoğlu and M. Alpbaz (2001), “The Effect of the Tuning Parameters on the Performance of the Parametric and Nonparametric Model Based Control Methods for Growth Medium Temperature of Baker’s Yeast Production ” Food and Bioproduct Processing,Vol. 79,Dec., 242-249. (SCI)
• H. Hapoğlu, S. Karacan Z.S. Erten Koca and M. Alpbaz (2001), “Parametric and Nonparametric Model Based Control of a Packed Distillation Column ” Chemical Engineering and Processing, Vol. 40, 537-544. (SCI)
• B.Akay, S.Ertunç, A.Kahvecioğlu, H.Hapoğlu and M. Alpbaz (2002), “Adaptive Control of S.cerevisiae Production”, Food and Bioproducts Processing, March 2002, Baskıda (SCI)
• B., Akay, S., Ertunç, N., Bursalı, H., Hapoğlu and M. Alpbaz, “Application of Generalized Predictive Control to Baker’s Yeast Production”, Chem. Eng. Comm., Kabul Edildi. (SCI)
• A. Altınten , F. Aliev , H., Hapoğlu , S. Erdoğan and M. Alpbaz, “Application of Adaptive PID Control with Genetic Algorithm to Polymerization Reactor”, Kabul Edildi. (SCI)
• M. Alpbaz, S. Karacan, Y. Cabbar and H. Hapoğlu, Contreol and Dynamic Analysis of a Packed Distillation Column Based Modelling Approaches. Kabul Edildi. (SCI)
• B. Akay, S. Ertunç, Bursalı N., Hapoğlu H. and M. Alpbaz, Adaptive General Predictive Controller for Nonlinear Bioreactor” Computers and Chemical Engineering, Baskıda. (SCI)
• H., Hapoğlu B.Kızılay, Ç.Güresinli, L.Balas, B.Akay and M. Alpbaz, “Optimum Control of a Tubular Flow Reactor by a Nonlinear Predictive System” Computers and Chemical Engineering, Kabul edildi (SCI)

TAMAMLANMIŞ PROJELER
Ulusal kuruluşlarca desteklenen:
• Laboratuar ve pilot ölçekli proseslerin bilgisayar ile on-line kontrolü, DPT,Proje No: 95K120220, Araştırmacı
Doğrusal olmayan kontrol sistemlerinin kimyasal proseslere uygulanması, Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi  (2000-2002    )  Proje No: 990504001, Araştırmacı
• Sürekli Karıştırmalı Polimerizasyon Reaktörüne Çok Girdili/Çok Çıktılı Modele Dayalı Kontrol Algoritmasının Uygulanması, Proje No: 2002 07 45 009 A.Ü.B.A.P,Yönetici
• Bir pH prosesine doğrusal olmayan modele dayalı kontrol algoritmalarının uygulanması ve doğrusal kontrol algoritmaları ile karşılaştırılması, Proje No: 2005 07 45 0 A.Ü.B.A.P,Yönetici

HALEN YÜRÜTÜLEN PROJELER
• Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi (2000- ) Proje No: 990504001
“Doğrusal olmayan kontrolun kimyasal ve biyokimyasal proseslere uygulanması”
• Ankara Üniversitesi Biyoteknololji Enstitüsü (2002- ) Proje No: 29
“İleri kontrol yöntemleriyle ekmek mayası üretim veriminin arttırılması”
• Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi (2002- ) Proje No: 2002-07-45-003
“Laboratuvar ölçekli bir dolgulu damıtma kolonunun ürün sıcaklıklarının uyarlamalı ‘Generic’ model kontrol ile denetimi”
• Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi (2002- ) Proje No: 2002-07-45-006
“Bir ticari boya fabrikasının atık suyunun arıtılmasında yapay zekalı denetim tasarımı”
• Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi (2002- ) Proje No: 2002-07-45-009
“Sürekli karıştırmalı polimerizasyon reaktörüne çok girdili-çok çıktılı modele dayalı kontrol algoritmasının uygulanması”

LABORATUVARLAR
• Araştırma Laboratuvarı
• Proses Kontrol Laboratuvarı