Laboratuvarlar

Bölümümüzde Laboratuvar Deneyimi

Kimya Mühendisliği dört temel mühendislik alanından biri olup çok kapsamlı bir meslek dalıdır. Günümüzdeki teknolojik gelişmelerin alt yapısında önemli bir yere sahiptir. Proses sistem mühendisliği, petrokimya gibi konuların yanı sıra nanoteknoloji, biyoteknoloji, çevre teknolojileri, gıda teknolojileri, enerji gibi toplumu ilgilendiren dinamik konuların tümünü kapsayan bir mühendisliktir.

Bölümümüzün özgörevi Kimya mühendisliği ve bağlantılı olduğu diğer alanlarda da çalışabilecek bilgi ve becerilerle donatılmış, topluma karşı sorumluluk sahibi mezunlar yetiştirmektir. Bu özgörev bilinci ile kimya mühendisliği alanı yanında çevre, gıda, biyokimya ya da proses sistem mühendisliği gibi yan alanlarda, üniversite ve diğer kamu kuruluşları ile özel kuruluşlarda araştırıcı ya da idareci olarak çalışabilecek mezunlar yetiştirmek eğitim amaçlarımızdan biri olmuştur.

Bölümümüzde laboratuvar deneyimini de içeren ders programı ile lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi verilmektedir. Lisans eğitiminin başlangıcından itibaren analitik kimya, organik kimya, enstrumental analiz ve kimya mühendisliği laboratuvarlarında, kimya, kimya mühendisliği ve benzer mühendislik alanlarında önemli ve sıkça kullanılan uygulamalara yönelik deneyler, termal, spektrofotometrik ve kromatografik cihazlar kullanılarak öğrenciler tarafından yapılmaktadır. Bölümümüz araştırma grupları labaratuvar çalışması ağırlıklı olarak, anorganik/organik teknolojileri, biyoteknoloji, nanotenoloji ve çevre (plastik ve petrokimyasal atıkların değerlendirilmesi, tehlikeli atıkların yeni malzemelere dönüşümü, atık çaydan aktif karbon üretimi, biyokimyasal yöntemlerle atık su arıtma, killer ve modifiye killer ile atık su arıtma, adsorbanların süperkritik akışkanlarla rejenerasyonu, baca gazı desülfürizasyonu için aktif sorbent geliştirilmesi vb.) alanlarında kapsamlı çalışmalar yürütmektedir.

Mezunlarımızın çoğu kamu ya da özel işletmelerin Ar-Ge ya da kalite kontrol laboratuvarlarında yönetici pozisyonunda görev yapmaktadır. Laboratuvar deneyimi açısından donanımlı olarak yetişen mezunlarımız her türlü işletmenin araştırma, geliştirme ve kalite kontrol laboratuvarlarında görev yapabilir ve bu birimlerin sorumlu yöneticiliğini yürütebilir nitelik kazanmaktadırlar.

LİSANS LABORATUVARLARI

ODA NO E BLOK   ZEMİN KAT
Z01 BİLGİSAYAR LABORATUVARI A (BLA)
Z03 BİLGİSAYAR LABORATUVARI B (BLB)
  E BLOK 1. KAT
123 TEMEL İŞLEMLER VE PROSES KONTROL LAB.
D BLOK 2. KAT
231 KYM453 KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LAB. II

KYM342 KİMYA MÜHENDİSLİĞİ ENSTRÜMANTEL ANALİZ LAB.

 

LİSANSÜSTÜ ARAŞTIRMA LABORATUVARLARI

ODA NO E BLOK 1. KAT
104 BİYOKİMYA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI
117 SÜPERKRİTİK AKIŞKAN TEKNOLOJİSİ LAB.
121 ENDÜSTRİYEL BİYOTEKNOLOJİ LABORATUVARI
122 METABOLİK VE GENETİK MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI
124 PARÇACIK TEKNOLOJİSİ LABORATUVARI 2
125 PARÇACIK TEKNOLOJİSİ LABORATUVARI 1
  E BLOK 3. KAT
316 ÇEVRE ARAŞTIRMA LAB.
317 ATIKSU ÇEVRE ARAŞTIRMA LAB.
D Blok 1. Kat
143 NANOMEM
Gözenekli Malzeme ve Membran Araştırma Laboratuvarı
144 EKAL
Elektrokimyasal Arıtım Laboratuvarı
145 BIO-AR LAB-I
Biyoproses Araştırma Laboratuvarı I
146 Biyoteknoloji Laboratuvarı I
147 Biyoteknoloji Laboratuvarı II
162 BSEL
Biyomalzeme Bilimi ve Mühendisliği Laboratuvarı
163 Kontrol-Reoloji ve Yakıt Pilleri Araştırma Laboratuvarı
164 Biyopolimer Laboratuvarı
165 Proses Simülasyonu Laboratuvarı
166 Süperkritik Akışkan ve Nanomalzeme Araştırma Laboratuvarı I
168 Süperkritik Akışkan ve Nanomalzeme Araştırma Laboratuvarı II
169 Çevre ve Proses Kontrol Laboratuvarı
170 BIO-AR LAB-II
Biyoproses Araştırma Laboratuvarı II
D BLOK 2. KAT
230 ATEKLAB
ARAŞTIRMA VE TEKNOLOJİ LABORATUVARI
232 NANOTEKNOLOJİ LABORATUVARI