% 30 İngilizce Program Ders Kataloğu

ANKARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI (Senato: 14.9.2001/1784 ilk)
Zorunlu hazırlık Okuyanlar için % 30 İNGİLİZCE KARMA program 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında itibaren geçerli

YARIYILKODDERS ADIKREDİECTS
1.YARIYILMAT101
Matematik 1
(42)57
PHY121
Physics 1(32)47
KİM121
Temel Kimya 1(32)46
KİM123
Genel Kimya Laboratuvarı(02)11
KYM135
Teknik Resim*(12)25
CHE137
Computer Programming*(32)45
KYM101
Kimya Mühendisliğine Giriş(10)11
UYM101
Üniversite Yaşamına Uyum**(00)00
ENG101
Development of Reading and Writing Skills in English I(20)21
TDI101
Türk Dili(20)21
Beden/Heykel/Müzik/Resim(01)01
2.YARIYILMAT102
Matematik 2(42)57
PHY122
Physics 2(32)47
FZM152
Genel Fizik Laboratuvarı(02)11
KİM122
Temel Kimya 2(30)36
KİM124
Anorganik Kimya(20)22
KYM136
Teknik Resim*(12)25
CHE138
Computer Programming *(32)45
ENG102
Development of Reading and Writing Skills in English I(20)21
TDI102
Türk Dili(20)21
Beden/Heykel/Müzik/Resim(01)01

INF102 (20)2 1    İPTAL EDİLDİ 2012-2013’TEN İTİBAREN GEÇERLİ

*Kontenjan uygulama (her bir ders için 1. sınıf a kayıt olan öğrencilerin yarısından fazla ve en az 35 )
** Bu dersin mezuniyet için başarılması zorunludur.

Not :
1) KYM 135 ya da KYM 136 derslerden biri; KYM 137 ya da KYM 138 kodlu derslerden biri bir öğretim yılında alınmalıdır. Tercihan farklı yarıyıllarda alınması önerilmektedir.
2) KYM 135 ve KYM 136 kodlu dersler içerik açısından birbirinin aynı dersler olup, öğrenim süresi boyunca bu iki dersten biri alınmalıdır.
3) KYM 137 ve KYM 138 kodlu dersler içerik açısından birbirinin aynı dersler olup, öğrenim süresi boyunca bu iki dersten biri alınmalıdır.
4) 2006-2007 Öğretim yılından geçerli olarak, daha önceki yıllarda KYM 133 alıp BAŞARISIZ olanlar KYM 135 ya da KYM 136 alacak; KYM 134 alıp BAŞARISIZ olanlar KYM 137 ya da KYM 138 alacaktır.

YARIYILKODDERS ADIKREDİECTS
3.YARIYILMAT211
Diferansiyel Denklemler(22)35
KİM221
Analitik Kimya(30)35
KİM275
Analitik Kimya Laboratuvarı(04)22
CHE205
Mass and Energy Balances(32)47
KYM207
Fizikokimya(22)36
KYM251
Olasılık ve İstatistik(30)33
ENG201
Advanced Reading and Communucation Technics I
(20)21
ATA101
Atatürk İlke.İnk.Tar.(20)21
4.YARIYILKİM224
Organik Kimya(30)35
KYM202
Termodinamik(22)36
CHE212
Fluid Mechanics(22)36
CHE236
Numerical Methods(14)34
CHE266
Materials Science(22)34
Sosyal Seçmeli*(30)33
ENG202
Advanced Reading and Communucation Technics II(20)21
ATA102
Atatürk İlke.İnk.Tar.(20)21
5.YARIYILCHE309
Engineering Thermodynamics(22)36
CHE311
Heat Transfer(22)36
KYM363
Mühendislik Ekonomisi(22)35
KYM351
Kimya Mühendisliği Laboratuvarı I(04)24
KYM377
Organik Kimya Laboratuvarı(04)23
Teknik(Alan) Seçmeli(30)35
ENG301
Professional English(20)21
6.YARIYILKYM306
Kimyasal Reaksiyon Mühendisliği(32)47
KYM312
Kütle Aktarımı(22)36
CHE332
Chem.Eng. Mathematics(22)36
KYM342
Enstrumental Analiz(24)45
Alan(Teknik) Seçmeli(30)35
ENG302
English for Business Life(20)21
Kimya Mühendisliği Stajı
7.YARIYILCHE407
Process Control(22)36
KYM409
Ayırma İşlemleri(22)33
KYM415
Proses Tasarımı I(22)35
KYM453
Kimya Mühendisliği Laboratuvarı II(04)22
KYM431
İş Sağlığı ve Güvenliği I(10)11
Teknik(Alan)Seçmeli(30)35
Alan(Teknik) Seçmeli(30)35
8.YARIYILKYM416
Proses Tasarımı II(24)49
KYM440
Kimyasal Teknolojiler(40)45
KYM454
Kimya Mühendisliği Laboratuvarı III(04)24
KYM478
Mühendislik Çözümleri, Girişimcilik, Proje Planlama ve Organizasyonu(20)21
KYM432
İş Sağlığı ve Güvenliği II
Alan(Teknik) Seçmeli(30)35
Alan(Teknik) Seçmeli(30)35
TOPLAM133+25 (seçmeli) =158 KREDİ (Zorunlu Hazırlık hariç; UYM 101 ile)

Zorunlu dersler  +  seçmeli dersler (6 adet)  +  sosyal seçmeli (1 adet) = 140 Kredi
{İnkilap + Türk Dili 8 kredi} + 6 adet seçmeli İngilizce 12 kredi = 20 kredi)

NOT : % 30 karma İngilizce programda HAZIRLIK SINIFI ayrı sertifika olarak değerlendirilmektedir. 160 kredi hesabına dahil değildir.

(KUL) ; (Kuramsal Uygulama ya da Laboratuvar) ders saatleri

Not :
1) Öğrenciler mezun olabilmek için en az 6 teknik/alan seçmeli ders ve 1 adet sosyal seçmeli ders (3 kredi) almak zorundadır.
2) Öğrenciler KYM 459 ya da KYM 460 derslerinden birini, seçtikleri alanla ilgili olarak, almak zorundadır.
3) % 30 İngilizce programa tabi olan öğrenciler mezuniyet için gerekli İngilizce kriterlerini tamamlayabilmek için  ENG kodlu tüm dersleri başarmak zorundadırlar.

ALAN SEÇMELİ DERSLERİ   (ECTS : 5)
Not : Bazı seçmeli dersler İNGİLİZCE verilecektir. Öğrenci mezun olabilmek için % 30 İngilizce ders eksiğini bu dersler ile tamamlamak zorundadır.

KODDERS ADIKREDİ
KYM321
Biyokimyasal Reaksiyonlar(30)3
KYM421
Biyokimya Müh. Temelleri(30)3
KYM422
Enzim Mühendisliği(30)3
KYM424
Biyoproses Ayırma İşlemleri(30)3
CHE422
Enzyme Engineering (30)3
CHE424
Bioseparations(30)3
KYM425
İlaç Salım Sistemleri(30)3
KYM330
Katı Atık Geri Kazanımı(30)3
KYM371
Çevresel Etki Değerlendirmesi(30)3
KYM372
Çevre Kirliliği ve Kontrolü(30)3
KYM373
Sanayide Güvenlik(30)3
KYM471
Baca Gazi Emisyon Ölç.ve Gid.(30)3
KYM472
End. Atıksuların Biyolojik Arıtımı(30)3
KYM345
Yeni Malzemeler(30)3
KYM347
Nanoteknolojiye Giriş(30)3
KYM349
Biyomateryaller(30)3
CHE347
Introduction to Nanotechnology(30)3
CHE349
Biomaterials(30)3
KYM445
Plastik ve Yapay Elyaf Teknolojisi(30)3
KYM446
Enerji Teknolojisi(30)3
KYM462
Yeni Teknolojiler(30)3
KYM464
İleri Teknolojide Ses Ötesi Dalgalar(30)3
KYM338
Dinamik Benzetime Giriş(30)3
KYM434
Gıda Proseslerinde Kontrol(30)3
KYM435
Optimizasyon(30)3
KYM437
Ölçüm ve Kontrol Teknikleri(22)3
KYM438
Proses Kontrol Uygulamaları(22)3
CHE437
Measurements and Control Tech.(22)3
CHE438
Process Control Applications(22)3
KYM459
Araştırma Teknikleri 1(30)3
KYM460
Araştırma Teknikleri 2(30)3
CHE459
Graduation Thesis 1(30)3
CHE460
Graduation Thesis 2(30)3
CHE331
Process Simulation Programs(22)3
CHE336
Production Planning(30)3
CHE353
Adsorption by Porous solids(30)3
KYM364
Proses Ekonomisi(30)3
KYM367
Mühendislik Mekaniği ve Mukavemet(22)3
KYM413
Reaktör Tasarımı(22)3
KYM420
Temel Prosesler(30)3
KYM443
Tesis İnceleme I(24)4
KYM444
Tesis İnceleme II(24)4
KYM447
Petrol Teknolojisi(30)3
KYM448
Yakıtlar ve Yanma Teknolojisi(30)3
KYM449
Yağ Teknolojisi(30)3
CHE474
Innovation and Managing Innov.(30)3
MTS370
Kalite ve Çevre Yönetim Sistemleri(30)3

 ** Kapsamları Bölümümüzde okutulanlarla çakışmamak koşulu ile diğer bölümlerin tüm dersleri “teknik seçmeli ders” olarak alınabilir.

* SOSYAL SEÇMELİ DERS   (ECTS : 3)
Bilim Tarihi, Bilim Felsefesi başta olmak üzere her türlü tarih, edebiyat, sosyoloji, psikoloji, iktisat, hukuk v.b. alanlarda BİR dersin “sosyal seçmeli” (en az 3 kredi)  olarak alınması zorunlu kılınmıştır.

MSS 260 Arkeoloji
MSS 264 İnsan Kaynakları
MSS 360 Halkla İlişkiler

LİSANS EĞİTİMİ DERS İÇERİKLERİ

MAT 101 Matematik I  (42) 5
Ön bilgiler, sayılar, fonksiyonlar, özel fonksiyonlar, fonksiyonların tanımı ve diğer cümlelerinin bulunması, diziler, dizilerin yakınsaklığı, limit ve süreklilik, tek taraflı limitler, türev, türevin bazı uygulamaları, ekstremum problemlerinde türevin kullanılması, limitlerde belirsizlikler, bir fonksiyonun eğrisinin çizimi. Kutupsal koordinatlarda eğriler, bir fonksiyonun diferensiyeli ve yaklaşık hesaplarda kullanılması.

PHY 121 Fizik I  (32) 4
Ölçümler, vektörler, bir boyutta hareket, düzlemsel hareket, Newton yasaları, parçacık dinamiği, dairesel hareket sürtünme, iş ve enerji, enerjinin korunumu, parçacık sistemlerinin dinamiği, momentum ve çarpışma, dönme kinematiği ve dinamiği, katı cisimlerin dengesi.

KİM 121 Temel Kimya I (32) 4
Kimyasal hesaplamalar, atomun yapısı, periyotlu dizge, atom çekirdeğinin yapısı, kimyasal bağlar, gazlar, sıvılar, katılar, karışımlar.

KIM 123 Genel Kimya Lab.   (02) 1

KYM 101 Kimya Mühendisliğine Giriş  (10) 1
Kimya Mühendisliğinin tanımı; uygulanan lisans programının tanıtımı; kimya mühendisliğindeki proseslerin tanıtımı; grup çalışmaları.

UYM101 Üniversite yaşamına Uyum  (00)0

KYM 135  ya da KYM 136 Teknik Resim  (12) 2
Teknik resimde kullanılan cihazlar, çizgiler, yazılar, geometrik çizimler; izdüşümler; ön, üst ve yan görünüşler, kroki resimler; kesit görünüşler; tam, yarım, kısmi, profil, kademeli, döndürülmüş, perspektif resimler; aksonometrik, izometrik, dimetrik, trimetrik, eğik, konik perspektif; ölçülendirme; teknik resimde işaretler; Autocad ile çizime giriş.

MAT 102 Matematik II  (42) 5
İntegral türleri:yöntemler, belirli integral yardımıyla yapılan hesaplar, ortalama değer, improper integraller, bir eğri boyunca kütle hesabı, düzlemsel bir bölgenin kütlesi; seriler, kuvvet serileri, fonksiyonların seriye açılımı; çok değişkenli fonksiyonlar, çok değişkenli fonksiyonların sürekliliği, tam diferensiyel, çok değişkenli fonksiyonlarda maksimum ve minimum; çok katlı integraller ve ilgili hesapları.

PHY 122 Fizik II  (32) 4
Yük ve madde, elektrik alan, Gauss yasası, elektriksel potansiyel, kapasitörler ve dielektrikler, akım ve direnç elektromotor kuvvet ve elektrik devreleri, manyetik alan, amper kanunu, Faraday kanunu ve indükleme.

FZM 152 Genel Fizik Lab.    (02) 1

KİM 122 Temel Kimya II  (30) 3
Asitler ve bazlar, kimyasal kinetik, kimyasal denge, sulu çözelti dengeleri, kimyasal termodinamik, elektrokimya.

KİM 124 Anorganik Kimya  (20) 2
Hidrojen: bulunuşu, özellikleri, üretimi, bileşikleri; silisyum ve germanyum; kurşun ve kalay; azot ve bileşikleri;  fosfor ve bileşikleri; oksijen, kükürt ve bileşikleri; halojenler; metalurji.

CHE 137 ya da CHE 138 Bilgisayar Programlama  (32) 4
Bilgisayarın bileşenleri, hafıza, işlem ve depolama organizasyonu; programlama mantığı, bilgi akış diyagramları; MATLAB ortamında C diliyle programlamaya giriş; matris işlemleri, döngüler ve kontrol yapıları; fonksiyon dosyaları, hazır fonksiyonlar; dosya giriş-çıkış işlemleri, grafik işlemleri.

INF102 Bilgisayara Giriş (20)2

MAT 211 Diferansiyel Denklemler  (22) 3
Temel kavramlar; birinci basamaktan denklemler; türeve göre çözülemeyen denklemler; ikinci basamak sabit katsayılı lineer diferensiyel denklemler; ikinci basamak değişken katsayılı bazı diferensiyel denklemler; karelerle çözme yöntemi.

KİM 221 Analitik Kimya  (30) 3
Çözeltiler ve derişim hesapları, asitler, bazlar, tuzlar ve pH hesapları; titrimetrik yöntemler; nötralizasyon titrasyonları, çöktürme titrasyonları, kompleksometrik titrasyonlar, indirgenme-yükseltgenme titrasyonları; gravimetrik yöntemler, analiz sonuçlarının değerlendirilmesi.

KİM 275 Analitik Kimya Laboratuvarı  (04) 2
I.Grup katyonları, II. grup katyonları, III. grup katyonları, IV. grup katyonları, V. grup katyonları, ön denemeleri ve birbirinden ayrılmaları için kalitatif analiz metodları; anyon analizleri (kalitatif), gravimetrik baryum tayini; asit ve baz çözeltilerinin hazırlanması, ayarlanması ve kantitatif demir tayini.

CHE 205 Kütle ve Enerji Denklikleri  (32) 4
Birim sistemleri ve ölçüm skalaları; kütle ve enerji korunum denklemlerinin kurulması; yatışkın hal kütle ve enerji denklikleri; tepkimeli ve tepkimesiz sistemler; kesikli ve sürekli prosesler için sistematik yaklaşımlar; geri döngülü sistemler; nemlendirme ve kurutma işlemleri; yakıtlar ve yanma prosesleri;  kütle ve enerji korunum denklemlerinin endüstriye uygulamaları.

KYM 207 Fizikokimya  (22) 3
Gazların kinetik teorisi; kimyasal kinetikler; yüzey termodinamiği; elektrokimya; maddelerin katı, sıvı, gaz halleri.

KYM 251 Olasılık ve İstatistik (30) 3
Temel kavramlar ,Olasılık ve olasılık uzayları , Rasgele değişken kavramı , Beklene değer , Kesikli rasgele değişkenler ve olasılık dağılımları , Sürekli rasgele değişkenler ve olasılık dağılımları , Bazı kesikli olasılık dağılımlar, Rasgele değişkenlerin dönüşümleri , Örneklem ve örneklem istatistiklerinin dağılımları , Parametre tahmini , Hipotez testleri , Regresyon ve korelasyon

KİM 224 Organik Kimya  (30 3
Alkanlar; alkenler; alkinler; organik halojen bileşikleri; alkoller; eterler; aldehit ve ketonlar, karboksilik asitler; karboksilik asit türevleri (asit klorürleri, anhidritler, esterler, amitler,nitriller); aminler; stereoizomerlik; aromatik bileşiklere giriş.

KYM 202 Termodinamik  (22) 3
Denge kavramları; sıcaklık ve tersinirlik; birinci yasa, iş ve ısı kavramları; ikinci yasa ve entropi; durum eşitlikleri ve saf maddelerin termodinamik özellikleri; kapalı ve açık sistemlerin tasarımı ve analizi; güç jeneratörleri ve soğutma için döngülü proseslerin termodinamik analizi.

CHE 212 Akışkanlar Mekaniği  (22) 3
Boyut analizi; aktarım olayları ve akışkanlar mekaniği;  akışkanların özellikleri, viskozite, yoğunluk, yüzey gerilimi; Newton viskozite yasası;  akışkanların statiği, manometreler; akışkanların akımı, kütle denkliği, akım karakteristikleri; laminer akım, sınır tabaka teorisi, momentum denkliği, hız profilleri; genel enerji denkliği ve sürtünme; daldırılmış cisimlerin çevresinde akım; akışkan akımının ölçülmesi; sıvıların karıştırılması.

KYM 236 Sayısal Yöntemler  (14) 3
Cebirsel denklem çözümü, ardışık yinelemeli yöntemler; interpolasyon ve ekstrapolasyon; eğri çakıştırma; sayısal integrasyon; diferansiyel denklem çözümü.

KYM 266 Malzeme Bilgisi  (22) 3
Atom yapısı, kristal yapı ve hataları. Malzeme özellikleri ve standartları. Faz diyagramları. Metal, demir ve çelik üretimleri ve türleri. Isıl işlemler. Demir dışı metaller; üretim, alaşım ve özellikler. Korozyon. Yüksek  ve düşük sıcaklık malzemeleri. Malzeme testleri. İnorganik, organik ve kompozit malzemelerin yapıları ve temel özellikleri.

CHE 309 Mühendislik Termodinamiği  (22) 3
Saf akışkan ve karışımların termodinamik özellikleri; faz dengesi; tepkime termodinamiği; termodinamiğin gerçek ve ideal proseslere uygulamaları.

CHE 311 Isı Aktarımı  (22) 3
Isı kavramı ve aktarım olayları; kondüksiyon; akışkanlarda ısı aktarımı; aktarım düzenekleri, enerji denklikleri, ısı aktarım katsayıları; zorlanmış konveksiyon; sınır tabakası, akım türlerinde ısı aktarımı, momentum ve ısı aktarımı benzerliği; doğal konveksiyon; faz değişiminde ısı aktarımı: düşey, yatay yoğuşturucular, kaynayan sıvılara ısı aktarımı; radyasyonla ısı aktarımı; ısı değiştiriciler: türleri, tasarımı, aktarım birimleri sayısı yöntemi.

KYM 363 Mühendislik Ekonomisi (22) 3
Ekonomide temel kavramlar ve tanımları; mühendislik ekonomisine giriş; maliyet tahminleri, faiz ve yatırım maliyetleri; amortisman; karlılık ve yatırım seçimi; seçilen bir ürün için fizibilite analizi.

KYM 351 Kimya Mühendisliği Laboratuvarı I  (04) 2
Akışkanlar mekaniği deney sistemleri;  ısı aktarımı deneyler sistemleri;  deney öncesi ve rapor sonrası bilgilerin, sonuçların, izlenmesi, sözlü ve yazılı anlatım yeteneklerinin ölçülmesi.

KYM 377 Organik Kimya Laboratuvarı  (04) 2
Organik bileşiklerin örnek sentezleri (en az 9 adet); literatür araştırması.

KYM 306 Kimyasal Reaksiyon Mühendisliği  (32) 4
Reaktörlerin hidrodinamiği ve işletim türleri, reaktörlerde kütle korunum denklemleri; kesikli, yarı-kesikli, piston akışlı, geri karışmalı reaktörler; tepkime sisteminde stokiyometrik ilişkiler ve değişmeler; reaktörlerde enerji korunum denklemleri; tepkime hızı için matematik modeller; akışkan katı/katalitik tepkimeler.

KYM 312 Kütle Aktarımı  (22) 3
Kütle aktarım mekanizmaları; moleküler yayınma, yayınırlık katsayıları; konveksiyonla aktarım, aktarım katsayıları; fazlar arası kütle aktarımı ve modelleri; kütle aktarımına dayalı, diferansiyel ve kademeli temas sağlayan ayırma işlemleri; absorpsiyon ve sistem tasarımı.

KYM 332 Kimya Mühendisliği Matematiği  (22) 3
Kimya mühendisliğinde karşılaşılan problemlerin modellenmesi; modellemede çıkarılan adi  ve kısmi diferansiyel  denklemlerin analitik ve MATLAB ortamında sayısal çözümleri.

KYM 342 Enstrümental Analiz   (24) 4
Spektrofotometrik yöntemler; teori, UV-VIS ve IR spektrofotometreleri uygulamaları, kalitatif ve kantitatif analiz; kromatografik yöntemler, türleri, mekanizmaları, yüksek basınç sıvı kromatografi uygulaması, gaz kromatografi uygulaması, kalitatif ve kantitatif analiz; termal analizler; teori, türleri, uygulamaları; atomik absorpsiyon ve teorisi; deney öncesi ve rapor sonrası bilgilerin, sonuçların, izlenmesi, sözlü ve yazılı anlatım yeteneklerinin ölçülmesi.

CHE 407 Proses Kontrol  (22) 3
Temel kavramlar, kontrol diyagramları ve kontrol elemanları; proses modelleme; doğrusal ve doğrusal olmayan sistemlerin dinamiği; kapalı devre kontrol sistemleri ve  kararlılık; kimya mühendisliğine özgü farklı kontrol sistemleri ve  tasarımları.

KYM 411 Ayırma İşlemleri  (22) 3
Damıtma , sıvı-sıvı ekstraksiyonu, katı-sıvı ekstraksiyonu, nemlendirme, nem giderme, soğutma, kurutma  ve sistem tasarımları.

KYM 415 Proses Tasarımı I  (22) 3
Serbestlik derecesi ve tasarım değişkenleri; akış diyagramları; gösterilişi, hesaplamaları; kütle enerji korunum denklemleri, bilgisayar destekli akış diyagramları; boru hatları ve pompa tasarımı; boru boyutları, pompa seçimi, tasarımı, boru hatları tasarım projesi; çok tepkimeli sistemler; gerçek reaktörlerin davranışı; ünitelerin bilgisayar destekli tasarım projeleri.

KYM 453 Kimya Mühendisliği Laboratuvarı II  (04) 2
Standart su, şeker ve yağ deneyleri; standart gaz, sıvı ve katı  yakıt analizleri; kalorimetrik ölçümler; deney öncesi ve rapor sonrası bilgilerin, sonuçların, izlenmesi, sözlü ve yazılı anlatım yeteneklerinin ölçülmesi.

KYM 416 Proses Tasarımı II  (24) 4
Reaktör tasarımı: piston akışlı ve karıştırmalı reaktörler; ısı değiştirici tasarımı: türleri, boru-ceket tipi ısı değiştiriciler; distilasyon kolonu tasarımı; çok bileşenli distilasyon, kestirme yöntemler, kesin çözüm yöntemleri, hidrolik tasarım; absorpsiyon kolonu tasarımı: kademeli ve dolgulu kolonlar, çok bileşenli absorpsiyon; tasarım projesi: spesifik bir ürün için proses ünitelerinin tasarımı.

KYM 442 Kimyasal Teknolojiler  (40) 4
Kimyasal proseslerin analizi; hammadde, enerji, ara ürün ve son ürün içeren kimyasal proseslerin incelenmesi, inceleme yöntemleri; bazı üretim proseslerinin  özellikleri;  Türkiye’de geliştirilebilecek yeni kimyasal teknolojilerle ilgili dönem projesi.

KYM 454 Kimya Mühendisliği Laboratuvarı III  (04) 2
Ayırma, reaksiyon ve proses kontrol deney sistemleri ; deney öncesi ve rapor sonrası bilgilerin, sonuçların, izlenmesi, sözlü ve yazılı anlatım yeteneklerinin ölçülmesi.

KYM478 Mühendislik Çözümleri,  Girişimcilik, Proje Planlama  ve Organizasyonu (20)2  
Girişimcilik. Yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma. Mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları (İş hukuku ve sosyal güvenlik). Proje yönetimi. Risk yönetimi(Güvenilirlik analizi, Aktüeryal Risk Analizi). Değişiklik yönetimi. Etik. Sağlık-Çevre. Kimyasal Proses Güvenliği. Çevresel Etki Değerlendirme.

KYM 300 Kimya Mühendisliği Stajı (kredisiz)
Kimyasal proseslerin organizasyonu, üretim, proses kontrol, üretim planlama, satın alma ve satış, stok kontrolu, depolama, kalite kontrol, güvenlik regülasyonları konularında Bölümce onaylanmış kuruluşlarda 45 iş gününden az olmamak koşulu ile yapılan ve formatı tanımlanmış bir rapor ile sonuçlandırılan staj çalışmasıdır. Staj yapabilmek için en az 60 kredilik dersden başarılı olmak zorunludur.

SEÇMELİ DERSLER

 ALAN   SEÇMELİ DERSLERİ    (ECTS : 5)

Biyokimya Mühendisliği

KYM 321 Biyokimyasal Reaksiyonlar  (30) 3
Biyokimyasal reksiyonların mekanizması ve teorisi; amino asitler, proteinler, nükleik asitler, enzimler; biyokimyasal metabolik yolizi tepkimleri.

KYM 421 Biyokimya Mühendisliğinin Temelleri  (30) 3
Biyokimya mühendisliği: tanımı ve gelişimi; biyolojinin temelleri; enzimler ve kinetiği; hücre metabolizması; hücre çoğalma kinetiği; stokiyometrik ilişkiler; genetik yapı değişiklikleri; biyoreaktör türleri ve işletme koşulları; bitki ve hayvan hücreleri ile üretim.

CHE 422   Enzim Mühendisliği (30) 3
Enzimler, enzimatik tepkime özellikleri, kinetiği; tutuklanmış enzim sistemleri; biyoproseslerle enzim üretimi; enzim reaktörleri; serbest ve tutuklanmış enzimlerin endüstriyel uygulamaları.

CHE 424 Biyoproses Ayırma İşlemleri  (30) 3
Yeni ve ileri teknoloji özelliği olan bazı biyoproses ayırma işlemlerinin tanım, teori ve tasarım kapsamında incelenmesi; dondurarak kurutma; kromatografik ayırma işlemleri, adsorpsiyon, iyon değişimi, jel filtrasyon ve afinite kromatografileri; membran ayırma işlemleri; filtrasyon teorisi, mikrofiltrasyon, ultrafiltrasyon, ters osmoz.

KYM 425 İlaç Salım Sistemleri    (30) 3              
Kontrollü salım sistemlerine giriş;  Kontrollü salım sistemlerinde taşınım mekanizmaları;  Kontrollü salım sistemlerinde kullanılan polimerler biyopolimerler; İlaç taşıyıcı sistemler ve mekanizmaları    ; Mikro kapsüller, nanotanecikler, Lipozomlar, Miseller ve ters miseller, Emülsiyon sistemler, Ağızdan alınan kontrollü sistemler, Deriden alınan kontrollü sistemler,  Vücuda yerleştirilen kontrollü sistemler, Biyoteknolojik ürünlerin kontrollü salım sistemlerinde kullanılması

Çevre Mühendisliği

KYM330 Katı Atık Geri Kazanımı   (30) 3

KYM 371  Çevresel  Etki Değerlendirmesi  (30) 3
Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) tanımı; ÇED mevzuatı; ÇED aşamaları; ÇED yöntem ve teknikleri; seçilen bir proje üzerinde ÇED çalışması.

KYM 372  Çevre Kirliliği ve Kontrolu  (30) 3
Hava kirliliği kaynakları ve kontrolu; su kirliliği kaynakları ve kontrolu; katı atık kaynakları ve kontrolu; gürültü kirliliği kaynakları ve kontrolu; çevre kirliliği ile ilgili ulusal ve uluslararası durum.

KYM 373 Sanayide Güvenlik (30) 3
Sağlık, emniyet, çevre koruma tanımları; kimya tesislerinde kazalar; yangın, patlama ve çevre kirliliğinin nedenleri; kimyasal proses riskleri; risk analizleri.

KYM 471 Baca Gazı Emisyon Ölçümü ve Giderilmesi (30)3
Emisyon ölçümü ve değerlendirilmesi. Gaz ve buhar emisyonlarının genel giderilme prosesleri. Partikül madde emisyonlarının giderilmesi. Baca gazı desülfürizasyonu ve denitrifikasyonu. Baca gazı arıtım ekonomisi.

KYM 472  Endüstriyel Atıksuların Biyolojik Arıtımı  (30) 3
Atıksuların özellikleri; biyolojik oksidasyonun temel prensipleri; organik giderim kinetiği; aktif çamur prosesleri ve verimi etkileyen parametreler; nitrifikasyon ve denitrifikasyon; oksijen aktarımı ve havalandırma.

İleri Teknolojiler

KYM 345  Yeni Malzemeler  (30) 3
Polimerik, seramik, kompozit, elektronik ve magnetik, superiletken, optik malzemeler. Malzemelerin ürteim teknolojileri. Malzemelere çevrenin etkisi. Mühendislikte malzeme seçimi.

KYM 347 Nanoteknolojiye Giriş                      
Nanoteknoloji nedir? Makro, mikro, nano yapılar; Nano yapıların sentez yöntemleri, Plazma ark yöntemi, Kimyasal buhar çökeltimi, Sol-gel , Elektroçöktürme, Öğütme, Doğal nanopartiküllerden elde etme;  Nanoyapıların incelenmesinde kullanılan yöntemler, Mikroskobik yöntemler (AFM, SEM, TEM), Spektroskobik yöntemler (FTIR, Raman, X-ışınları); Nanoteknolojilerin Uygulamaları, Boya, Tekstil (Tıbbi, teknik, ekolojik, ev ve akıllı tekstil ürünler), Sağlık uygulamaları, Gelecekteki olası uygulamalar

KYM 349 Biyomateryaller (30)3
Biyomateryallerin Sınıflandırılması ve Yapısı. Biyomateryallerin Sentez Yöntemleri. Biyomateryallerin Özelikleri. Biyomateryallerin Karakterizasyon Teknikleri. Biyomateryal-Biyolojik Çevre Etkileşimleri. Biyodegradasyon. Toksisite ve Biyouyumluluk Testleri. Doku Mühendisliğinde Biyomateryaller.

KYM 445 Plastik ve Yapay Elyaf Teknolojisi  (30) 3
Plastik madde kaynakları; polimerizasyon ve polimerlerin sınıflandırılması; polimerlerin fiziksel özellikleri; plastik teknolojisi; yapay elyaf teknolojisi.

KYM 446 Enerji Teknolojisi (30) 3
Enerjinin tanımı ve birimleri, ısı, iş ve verimlilik; Dünya enerji dengesi; fosil yakıtlar; nükleer enerji; güneş enerjisi; diğer enerji üretim yolları; enerji taşınımı ve depolanması.

KYM 462 Yeni Teknolojiler (30) 3
Kimyasal üretim proseslerinde yeni teknolojiler: süperkritik akışkan teknolojisi, nanoteknoloji

KYM 464  İleri Teknolojide Ses Ötesi Dalgalar   (30)3
Ses dalgaları; Ses ötesi dalgalar; Kavitasyon ve ilgili teoriler; Ses ötesi dalgaların endüstriyel uygulamaları; Ses ötesi dalgaların kimya mühendisliğinde kullanımı; Ses ötesi dalgaların  tepkimeler üzerindeki etkileri ve önerilen kinetik mekanizmalar; Ses ötesi dalgaların kimya mühendisliğinde kullanımına ilişkin araştırmalardan örnekler.

Proses Sistem Mühendisliği

KYM 338 Dinamik Benzetime Giriş  (30) 3
Süreç dinamiği, denetimi ve benzetimi; kimya mühendisliği matematiksel modelleri; model örnekleri; sayısal bilgisayar benzetimi; süreç dinamiği ve benzetimi (zaman bölgesi); süreç denetimi dizgeleri ve donanımı; süreç dinamiği (Laplace bölgesi).

KYM 434 Gıda Proseslerinde Kontrol (30)3
Gıda Proseslerinde ve Proses Kontrolda Temel Kavramlar, Ölçüm Elemanları ve Sınıflandırılması , Kontrol diyagramları ve kontrol elemanları, proses modelleme, gıda proseslerinde sensörlerin kullanımı, entegre bir gıda fabrikasında kontrol (veri transferi, bilgisayarlar, yazılım sistemi, ileri kontrol kavramları).

KYM 435 Optimizasyon  (30) 3
Optimizasyon problemlerinin tanımı ve temel kavramlar; amaç fonksiyonunun oluşturulması; sınırlamasız optimizasyon, tek boyutlu arama teknikleri; doğrusal programlama; kimya mühendisliğinin çeşitli alanlarından uygulama örnekleri; ders, kullanıcı etkileşimli yazılım kullanılarak bilgisayar destekli verilmektedir.

KYM 437 Ölçüm ve Kontrol Teknikleri  (22) 3
Potansiyometreler; giriş transduserleri ve algılayıcılar; sıcaklık, ışık konum, dönüş, çevre, ses ve piezo elektriklik; çıkış transduserleri; akış ayarlayıcı cihazları, ses çıkış cihazları ve DC motor; analog, sayısal ve L.E.D bargraph göstergeleri; sayısal sayıcılar; yükseltgeçler; osilatör ve filtreler; elektronik matematiksel işlemler; çeviriciler; kapalı-hat kontrol sistemleri; açma kapama kontrolu, hız kontrolu.

KYM 438 Proses Kontrol Uygulamaları  (22) 3
Sıvı seviye, akış hızı, sıcaklık, basınç kontrolları: pnomatik, elektronik, bilgisayar kontrol sistemleri; dinamik deneyler; sıcaklık, basınç, sıvı seviyesi ve U manometre deneyleri.

KYM/CHE 459 Araştırma Teknikleri 1     (30) 3
KYM/CHE 460 Araştırma Teknikleri 2     (30) 3
Bir yarıyıl süren bilgisayar destekli ve/veya laboratuvar ağırlıklı araştırma, inceleme ve yorumlamaya yönelik  proje.(Zorunlu ALAN dersi olan bu ders, ya güz ya da bahar yarıyılında seçilecektir).

TEKNİK SEÇMELİ DERSLER     (ECTS : 5)

CHE 331 Proses Benzetim Programları (22) 3
Proses benzetimin programlarına giriş, Kütle ve enerji denklikerinin Matlab ortamında çözümü. ChemCad paket programına giriş tanıtımı, Akış çizgisi uygulamaları, Aspen HYSYS Paket Programına Giriş, Isı değiştirici benzetimi, Boru hattı benzetimleri, ProSim Plus Paket Programına Giriş, Termodinamik özelliklerin bulunması, Faz dengesi hesaplamaları, Pompa uygulamaları, kimya mühendisliğinin çeşitli alanlarından paket programların uygulamaları

CHE 336 Üretim Planlaması  (30) 3
Giriş- Şirket stratejisi ve rekabet; Geleceği öngörmek; Stok kontrolu (bilinen talep ve belirsizlik koşullarında); Tedarik zinciri yönetimine giriş; Malzeme gereksinimi planlaması (MRP) ve tam zamanında (JIT) üretim ; Üretim sıralaması; Proje yönetimi ve iş sıralaması; Dağıtım gereksinimi planlaması  (DRP)

CHE 353 Gözenekli Katılara Adsorpsiyon     (30)3
Giriş. Gaz-Katı Arayüzeyinde Adsorpsiyonun Termodinamiği. Gaz-Katı Arayüzeyinde Adsorpsiyon Yöntemi. Gaz-Katı Arayüzeyinde Fiziksel Adsoprsiyon İzotermlerinin Yorumlanması. Sıvı-Katı Arayüzeyinde Adsorpsiyon: Termodinamik ve Yöntem. Yüzey alanı ve gözneklilik (mikro-meso). Aktif karbon, metal oksit ve killere adsorpsiyon

KYM 364 Proses Ekonomisi  (30) 3
Maliyet kavramları; başabaş noktası analizleri; yatırım projeleri ve finansmanı; yatırım tutarını azaltan tasarruflar; proses makine ve techizatlarının maliyet hesabı; muhasebe-ekonomi ilişkileri teknoloji transferi; dış ticaret ve standartlar.

KYM 367 Mühendislik Mekaniği ve Mukavemet  (22) 3
Düzlem kuvvetler sistemi; uzay kuvvetler sistemi; eşdeğer kuvvet sistemleri; denge; ağırlık merkezi; çekme-basma gerilimeleri, statik belirli ve belirsiz sistemler, ince duvarlı basınç kapıları; kesme kuvveti ve eğilme momenti diyagramları; eylemsizlik momenti; kirişlerde elastik lehim; kirişlerde gerilmeler; kesme kuvveti ve gerilmesi; perçinler.

KYM 413 Reaktör Tasarımı (22) 3
Reaktör tasarım projesi; kalma süresi dağılımı (KSD); çok tepkimeli sistemler için reaktör tasarımı; piston akış tipi endüstriyel reaktörlerin tasarımı; mekanik karıştırmalı endüstriyel reaktör sistemlerinin tasarımı.

KYM 420 Temel Prosesler  (30) 3
Nitrolama: reaktifleri, aromatik nitrolama kinetiği, mekanizması ve termodinamiği, teknik nitrolama prosesleri ve cihazları; sülfolama: sülfolama reaktifleri (kükürt trioksit, oleum, derişik sülfürik asit) ve özellikleri, sülfolama kinetiği, mekanizması ve termodinamiği, aromatik sülfolama, dodesil benzenin sülfolanması.

 KYM 443 Tesis İnceleme I  (24) 4
Kimyasal proseslerin yerinde incelenmesi:  Ankara Su Tasfiye Tesisleri, Barutsan Asit Üretme ve Geri Kazanımı Tesisleri, Yapı Malzemeleri Üretim Tesisleri, Ankara Çimento Fabrakası, Alçı ve Kireç Fabrikası, Tuğla ve Kiremit Fabrikası, M.K.E. Kırıkkale Çelik Fabrikası. Seminerler.

KYM 444 Tesis İnceleme II  (24) 4
Kimyasal proseslerin yerinde incelenmesi: Ankara Şeker Fabrikası, Barutsan Nitrolama Tesisleri, Meteksan Kağıt Fabrikası, Orta Anadolu Rafinerisi, Seminerler.

KYM 447 Petrol Teknolojisi  (30) 3
Petrol, arıtımının genel ilkeleri; petrol ürünleri ve özellikleri; arıtım ünitelerine genel bakış; akaryakıtlar bölümü; yağlama yağları bölümü; yardımcı tesisler.

KYM 448 Yakıtlar ve Yanma Teknolojisi  (30) 3
Yakıtlar; katı, sıvı ve gaz yakıtlar; stokiyometrik analiz; termokimyasal analiz; yanma prosesi; yakıtların fiziksel özellikleri; gaz ve yağ yakma cihazları; kömür yakma cihazları; motorlarda yanma.

KYM 449 Yağ Teknolojisi  (30) 3
Yağın tanımı, sınıflandırılması, tabii yağlarda bulunan bileşenler, yağ asitlerinin sınıflandırılması; katı ve sıvı yağların kaynakları ve sınıflandırılması; yağlı hammaddelerin depolanması, hazırlanması, temizlenmesi; yağlı hammaddelerden yağ üretimi; yağların rafinasyonu; yağların kullanım alanlarına göre transformasyonu; yağların katılaştırılması; margarin yapımı; yağ analizleri; gliserin üretimi; sabun üretimi.

CHE 474 İnovasyon ve İnovasyon Yönetimi (30)3
Giriş. İnovasyon I. İnovasyon II. İnovasyon Prosesinin Uygulanma Örnekleri. Yaratıcılık. İnovasyon organizasyonu ve girişimcilik. Yeni ürün ve hizmet geliştirme. Sonuçlar.

MTS 370 Kalite ve Çevre Yönetim Sistemleri (30)3
Kalite, Çevre, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kavramı. Kontrol Etmek ya da Yönetmek. Toplam Kalite Felsefesi. Süreç analizi ve iyileştirilmesi. Çevre, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinde Risk Analizi. ISO 9001:2000 Kalite Yönetim sistemi. ISO 14001:2005 Çevre Yönetim Sistemi ve EMAS ile karşılaştırılması. OHSAS 18001 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi. Kalite ve Çevre Yönetim Sistemlerinde Sanayi Uygulamaları