Program Eğitim Amaçları

Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Lisans Programı mezunları:

1. Kimya Mühendisliği alanı ve ilişkili alanlarda; üniversiteler, kamu kuruluşları veya özel kuruluşlarda başarıyla mühendislik ve/veya araştırma-geliştirme yaparlar.
2. Geleceğin başarılı akademisyenleri veya yöneticileri olabilirler.