Program Eğitim Amaçları

Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Lisans eğitiminin amaçları;

Kimya Mühendisliği alanı ve ilişkili alanlarda, üniversiteler, kamu kuruluşları veya özel kuruluşlarda mühendislik veya araştırma-geliştirme yapabilecek, geleceğin başarılı akademisyenleri veya yöneticileri olabilecek mühendisler yetiştirmektir.