Genel Bilgi

Kimya Mühendisliği Bölümü Ankara Üniversitesi Tandoğan Yerleşkesinde, Mühendislik Fakültesi içinde yaklaşık 1000 m² kapalı alana sahiptir. Akademik kadrosu 16 profesör, 6 doçent, 11’i doktoralı olmak üzere 13 araştırma görevlisi ve 1 uzmandan oluşur. Lisansüstü öğrenim ve araştırmalar; ayırma prosesleri, çok fazlı kütle aktarımı, fosil yakıt teknolojisi, genetik mühendisliği, homojen ve heterojen tepkime kinetiği, bilgisayar destekli tasarım, proses sistem mühendisliği (benzetim, optimizasyon ve kontrol), parçacık teknolojisi, süperkritik akışkanlarla tepkime ve ayırma, teknolojik atıkların değerlendirilmesi, ürün/biyoürün ve proses/biyoproses geliştirme, temel işlemler ve çevresel uygulamaları ve yüksek sıcaklık kinetiği konularında yoğunlaşmıştır.

Genel amaçlı araştırma laboratuvarlarına ek olarak Biyoteknoloji, Çevre, Genetik Mühendisliği, Kinetik ve Endüstriyel Biyoteknoloji, Kütle Aktarımı, Proses Kontrol, Reaktör Kontrol, Teknoloji ve Yakıt Araştırma Laboratuvarları, Nanoteknoloji Lab. I ve II, değişik spektrofotometreler, kromatograflar, termal analiz cihazı, farklı fiziksel, kimyasal ve biyokimyasal koşullarda çalışan çeşitli ölçeklerde reaktörler ve diğer ölçüm cihazlarlarıyla donanmıştır. Bölümdeki bütün ofisler ve araştırma laboratuvarlarına bilgisayar sağlanmış olup, derslerin bir kısmı bilgisayar destekli olarak verilmektedir.

Araştırmaların önemli bir bölümü; mühendislik bilimine uluslararası ölçekte katkı yanında, endüstriyel yeni ürün yaratılması, yazılım geliştirme ve proses tasarımı amaçlarına yöneliktir. Bölümde halen farklı araştırma gruplarınca yürütülen ve TÜBİTAK, DPT ve Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu ile Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü tarafından desteklenen lisansüstü ve/veya teknolojik araştırma projeleri bulunmaktadır. California, Case Western Reserve, Florida State, Karlsruhe, McGill, Texas A&M, The City College of The City University of New York Üniversiteleri ve UMIST’in Kimya Mühendisliği Bölümleri, Avrupa Biyoteknoloji Federasyonu, New Castle upon Tyne Üniversitesi ve UMIST Biyobilimler Bölümü ile farklı düzeylerde işbirliği sürdürülmektedir. Lisansüstü derslerden KYM501 Taşınım Olayları, KYM508 Kimya Mühendisliği Matematiği, KYM510 Mühendislik Termodinamiği ve KYM511 Reaksiyon Mühendisliği zorunlu dersler grubundadır ve en az ikisi yüksek lisans öğreniminde alınmalı, kalanı doktorada tamamlanmalıdır. Diğer dersler geniş bir araştırma ve uygulama alanını kapsayan gruplandırılmış seçmeli derslerdir.

Anabilim dalının dönemlik yüksek lisans ve doktora kontenjanları ise sırasıyla 40 ve 20’dir.