Akademik Faaliyetler

►► 28-30 Eylül 2016 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen 3rd International Conference on Recycling and Reuse (RR2016) kongresine Araş. Gör. Dr. Şule CAMCIOĞLU ve Araş. Gör. Baran ÖZYURT aşağıdaki bildiriler ile katılmışlardır.

Sözlü Sunumlar:

►Camcıoğlu, Ş., Doğan, İ. C., Özyurt, B., Hapoğlu, H., “Application of response surface methodology as a new PID tuning method in an electrocoagulation process control case”
►Camcıoğlu, Ş., Özyurt, B., Hapoğlu, H., “MIMO control application for pulp and paper mill wastewater treatment by electrocoagulation”

Poster Sunumlar:

►Özyurt, B., Camcıoğlu, Ş., Hapoğlu, H., “NARX model based nonlinear dynamic system identification of an electrocoagulation process using artificial neural networks”
►Özyurt, B., Camcıoğlu, Ş., Hapoğlu, H., “A consecutive electrocoagulation and electro-oxidation treatment for pulp and paper mill wastewater”

Bu çalışmalardan “A consecutive electrocoagulation and electro-oxidation treatment for pulp and paper mill wastewater” başlıklı çalışma “En İyi Poster Sunumu Ödülü”ne layık görülmüştür.

 

►► KYM 101 Kimya Mühendisliğine Giriş Dersi Poster Sunumları

►► 20 – 23 Kasım 2016 tarihlerinde Birmingham, Birleşik Krallıkta düzenlenen 5th International Conference on Renewable Energy Research and Applications (ICRERA-2016) kongresine Araştırma Görevlisi Dr. İ. Işıl Gürten İnal ‘Waste tea derived activated carbon/polyaniline composites as supercapacitor electrodes’ başlıklı sözlü bildiri ile katılmıştır.

►► 12 – 13 Mart 2015 tarihlerinde İstanbul Teknik Üniversitesi’nde düzenlenen 1. Ulusal Karbon Konferansı’na (1. UKK) Prof. Dr. Burhanettin Çiçek, Prof. Dr. Zeki Aktaş, Doç. Dr. Emine Yağmur, Arş. Gör. Dr. Yavuz Gökçe, Öğr. Gör. Savaş Yağlıkçı ve Arş. Gör. Furkan Soysal, sözlü ve poster bildirilerle katılmışlardır.

►► 2 – 5 Eylül 2014 tarihlerinde Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde düzenlenen 11. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi’ne (UKMK-11) aşağıda adı geçen öğretim üyeleri ve yardımcıları, sözlü ve poster bildirilerle katılmışlardır:

Prof. Dr. Bülent Akay, Prof. Dr. Emine Bayraktar, Prof. Dr. Güzide Çalık, Prof. Dr. Ayla Çalımlı, Prof. Dr. Burhanettin Çiçek, Prof. Dr. Hale Hapoğlu, Prof. Dr. Süleyman Karacan, Prof. Dr. Ali Karaduman, Prof. Dr. Ülkü Mehmetoğlu, Prof. Dr. Tunçer Özdamar, Prof. Dr. Gülay Özkan, Prof. Dr. Serpil Takaç, Prof. Dr. Nuray Yıldız, Doç. Dr. Ayşe Karakeçili, Y. Doç. Dr. Suna Ertunç, Y. Doç. Dr. Emir Şimşek, Arş. Gör. Ceren Atila Dinçer, Arş. Gör. Şule Camcıoğlu, Arş. Gör. Zafer Çıplak, Arş. Gör. Fatih Güleç, Arş. Gör. Ceren Karaman, Arş. Gör. Pınar Kocabaş, Arş. Gör. Baran Özyurt, Arş. Gör. Rahime Songür, Arş. Gör. Furkan Soysal, Arş. Gör. Savaş Yağlıkçı, Arş. Gör. Zeynep Yılmazer Hitit, Uzm. Nilüfer Vural

UKMK-11

Picture 2 of 2

►► Arş. Gör. Yavuz Gökçe ve Arş. Gör. Furkan Soysal 25-27 Haziran 2014 tarihleri arasında, İstanbul Teknik Üniversitesi’nde gerçekleştirilen “2nd International Surface Treatment Symposium” sempozyumuna aşağıdaki bildiriler ile katılmışlardır:

1. Yavuz Gökçe, Emine Yağmur, Zeki Aktaş. Surface Modification of Biomass Based Activated Carbon with Chitosan. 2nd International Surface Treatment Symposium (ISTS 2014), 25-27 June 2014, İstanbul (poster sunum)

2. Furkan Soysal, Berrak Erkmen, Burhanettin Çiçek. Effect of Magetron Sputtering Parameters on the Coating Thickness of Iron and Aluminum. 2nd International Surface Treatment Symposium (ISTS 2014), 25-27 June 2014, İstanbul (poster sunum)

►► Doç. Dr. Ayşe Karakeçili, Arş. Gör. Ceren Atila Dinçer, Arş. Gör. Eda Göz ve Emre Yüksel 20-22 Ocak 2014 tarihleri arasında Caparica Portekiz’de gerçekleştirilen 1st International Symposium on Nanoparticles / Nanomaterials and Applications sempozyumuna aşağıdaki bildiriler ile katılmışlardır:

1. Karakeçili A., Arıkan A., Fabrication of Chitosan/Nanohydroxyapatite Composite Scaffolds for Tissue Engineering Applications, 1st International Symposium on Nanoparticles / Nanomaterials and Applications (ISN2A-2014), 20th-22nd January 2014, Caparica-Portugal (sözlü sunum).

2. Atila Dinçer C., Yıldız N., Aydoğan N., Çalımlı A., Surface Modification and Characterization of Iron Oxide Nanoparticles, 1st International Symposium on Nanoparticles / Nanomaterials and Applications (ISN2A-2014), 20th-22nd January 2014, Caparica-Portugal (sözlü sunum).

3. Semizer E., Karakeçili A., Synthesis of PHBV Nanoparticles and BSA Release Kinetics, 1st International Symposium on Nanoparticles / Nanomaterials and Applications (ISN2A-2014), 20th-22nd January 2014, Caparica-Portugal (sözlü sunum).

4. Yüksel E., Semizer E., Karakeçili A., Preperation and Characterization of EGF loaded PLGA Nanofibrous Membranes, 1st International Symposium on Nanoparticles / Nanomaterials and Applications (ISN2A-2014), 20th-22nd January 2014, Caparica-Portugal (poster sunum).

ISN2A